Skip to main content
Skip table of contents

Tulosta katselutiedostotYleistä

Toiminnon avulla voit koostaa PDF-muotoisista katselutiedostoista yhden tiedoston, PDF-kirjan.

Toiminto luetteloi:

  • PDF-kirjaan kelvolliset objektit.
  • PDF-kirjaan kelpaamattomat objektit, jotka eivät sisällä soveltuvaa katselutiedostoa.

Voit valita tarvittaessa PDF-kirjan sisältökielen, jos objekteihin liittyy PDF-tiedostoja ko. kielellä.

Katso myös vastaava monipuolisempi keräilykorin toiminto: Tee PDF-kirja.


Tulosta katselutiedostot

(1) Valitse keräilykori, jonka sisältämistä objekteista haluat tulostaa PDF-kirjan.

  • Arkisto > Suosikit ja Keräilykorit > keräilykori.

(2) Valitse tarvittaessa 

 Valitse koko keräilykori.

(3) Valitse muokattavat objektit.

(4) Valitse toiminto Työkalut > Tulosta katselutiedostot.

  • Flow avaa keskusteluikkunan Tee PDF-kirja.
  • Flow kertoo kokonaissivumäärän ja niiden objektien lukumäärän, jotka eivät kelpaa PDF-kirjan tekemiseen.

(5) Valitse paperikoko.

(6) Valitse sisältökieli.

  • Oletuskieli tai esimerkiksi englanti.
  • Valinta englanti edellyttää, että PDF-katselutiedostojen joukossa on englanninkielinen vastine. Sama koskee muita kieliä.

(7) Määritä tarvittaessa sivujen tulostusjärjestys juoksevalla numeroinnilla sarakkeessa Tulostusjärjestys.

(8) Valitse OK tai

  • Valitse Peruuta, jos haluat käydä muokkaamassa esim. niitä objekteja, joilla ei ollutkaan kelvollista katselutiedostoa tai kun haluat lisätä keräilykoriin vielä jonkin objektin tai haluat poistaa jonkin objektin tulostettavien objektien joukosta.
  • Flow vie tiedostot ja avaa PdfCreationServlet-sovelluksen, jossa voit selailla PDF-kirjaa.


Tallenna tai tulosta PDF-kirja

Tallenna kirja tarvittaessa valitsemalla toiminto Download (Oikean reunan nuoli alas).

Tulosta kirja tarvittaessa valitsemalla toiminto Print (Oikean reunan tulostin).JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.