Skip to main content
Skip table of contents

Kokoonpano- vs. nimikerakenneYleistä

Yleensä kokoonpanoa rakennettaessa lisättävät osat tulevat myös nimikerakenteeseen, ts. kokoonpanon geometrinen rakenne ja nimikerakenne Flow'ssa ovat samanlaiset. Tästä voi kuitenkin olla poikkeuksia.

Kokoonpanossa on osia, jotka eivät ole rakenteessa:

 • Esim. kokoonpanossa halutaan näyttää osia, joita tarvitaan esim. kokoonpanon kiinnityksessä viereisiin kokoonpanoihin.
 • Tai kokoonpanossa on ns. rekvisiittaa (esim. ihmisen malli) mittakaavan havainnollistamiseksi.

Kokoonpanossa on vähemmän osia kuin tuoterakenteessa:

 • Esim. jokaista kiinnitysruuvia ei ole tuotu malliin, vaan osa niistä on pelkästään tuoterakenteessa.

Tuoterakenteessa on osia, joita ei ole kokoonpanossa lainkaan:

 • Esim. voiteluöljyt, tiivisteliimat, pakkausmateriaalit.

Vertex G4:llä työskentely Flow'n yhteydessä: Vertex G4


Vertaile rakenteita

Tällä toiminnolla verrataan kokoonpano- ja nimikerakennetta.

(1) Valitse Tuoterakenne-välilehti.

 • Oletuksena se löytyy Kokoonpanopuun alta.
 • Tuoterakenne-välilehden voit erottaa myös omaksi kelluvaksi ikkunaksi tai voit raahata ja pudottaa sen työpöydän oikeaan reunaan.

(2) Napsauta rakenteen päänimikettä.

(3) Valitse tilannekohtainen toiminto Vertaile.

 • Vertex G4 avaa kolmeosaisen keskusteluikkunan Valitse toiminto.


Taulun osaNäyttää...Toiminnallisuudet
Yläosaosat, jotka ovat kokoonpanossa mutta eivät nimikkeinä.

Poista osa.

Yhdistä nimikkeeseen (joka on valittu keskiosasta).

Keskiosaosat, jotka ovat nimikkeinä tuoterakenteessa mutta eivät mallissa.

Lisää malliin yhden tai kaikkien osien geometria.

Poista nimike tuoterakenteesta.

Alaosaosat, jotka ovat sekä mallissa että tuoterakenteessa.Ei toimintoja

Muokkaa mallia

(1) Napsauta vertailutaulukon riviä.

(2) Avaa tilannekohtainen valikko ja valitse toiminto (katso toiminnot edellä olevasta taulukosta)

(3) Vahvista toiminnot valitsemalla OK.


Rakenteiden eron merkitys

Malli ja siitä tehty piirustus kuvaavat tuotetta sillä tarkkuudella, että tuote pystytään valmistamaan.

 • Tällöin kaikkien pienten osien (esim. ruuvit, mutterit ja aluslevyt) ei välttämättä tarvitse olla mallissa, jos niiden sijainti selviää vaikkapa piirustuksessa olevien merkintöjen avulla.
 • Kaikkien tuoterakenteessa olevien osien on syytä olla Flow'n tuoterakenteessa (= nimikerakenteessa), jotta valmistus ja osto saavat tiedon tarvittavista raaka-aineista ja komponenteista.

Normaalisti nimikkeeseen liittyvät piirustuksen osaluettelo tulee Flow'sta, eikä mallista, joten rakenteen pitää olla oikein Flow'ssa, mutta ei välttämättä mallissa.

 • Joissain tapauksissa osaluettelo halutaan kerätä mallista, vaikka Vertex G4 on kytketty Flow'hun. Tällöin mallit ja piirustukset ovat Flow'ssa, mutta malleihin ei ole kytketty ainakaan raaka-aineiden tai komponenttien nimikkeitä.
  • Tällöin avainsanalla partslist_in_cad ja sen arvolla 1, hoidetaan osaluettelon keräys mallista.
  • Katso tarkemmin ohjetta Laske paino Vertex G4-mallissa ja siellä kohtaa Vertex G4 Plant (Laitossuunnittelu).
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.