Skip to main content
Skip table of contents

Käyttäjä, käyttäjäryhmä, organisaatio

Käyttötarkoitus

Jokaisella Flow'n käyttäjällä pitää olla oma käyttäjätunnus, jolla hän kirjautuu Flow'hun. Objekteille kohdistuvista toimenpiteistä jää merkintä käyttäjästä ja kellonajasta, jolloin voidaan jäljittää toimenpiteen tekijä.

Käyttäjän lisenssityyppi (esim. katselijatyyppi) voi rajata toiminnot, joita käyttäjä voi Flow'ssa tehdä.

Käyttäjä saa erilaisia oikeuksia niiden käyttäjäryhmien kautta, joihin hän kuuluu: objekteihin kohdistuvat oikeudet ovat siis ryhmäkohtaisia, eivät käyttäjäkohtaisia.

Usein kysytyt kysymykset

Tänne on kerätty linkkejä Vian etsintä- ja ohjeartikkeleihin (Troubleshooting articles)


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.