Skip to main content
Skip table of contents

Tee kehitysehdotus ECRYleistä

Kehitysehdotus ECR (Engineering Change Request) voidaan tehdä kuvaamaan parannus- tai muutosehdotusta valitulle objekteille, esim. nimikkeille, nimikerakenteille, projekteille, tuotteille tai tapahtumille.

 • Liitä kehitysehdotus aina kohteena olevaan objektiin.
 • Kun olet luonut uuden kehitysehdotuksen, lähtee siitä tieto vastuuhenkilön Flow’n etusivulle.
 • Kehitysehdotuksen voit luoda, vaikka käyttäjälisenssisi olisi Katselija (Viewer).

Vastuuhenkilö päättää kehitysehdotuksen kohtalosta.

 • Jos kehitysehdotus päätetään toteuttaa, tehdään siitä Muutos ECO (Engineering Change Order). Katso Tee muutos ECO.
 • Jos kehitysehdotus hylätään, se voidaan sulkea tilan avulla. Tilan vaihdon yhteydessä on syytä lisätä kommentti hylkäämisen syystä.
 • Hylätystäkin kehitysehdotuksesta jää arvokasta dokumentaatiota, ja jos sama aihe nousee myöhemmin esille, voidaan katsoa edelliseen hylkäämiseen johtaneet syyt vanhasta kehitysehdotuksesta.

Katso yleisesti tuotemuutoksista: Tuotemuutokset


Tee kehitysehdotus

(1) Valitse Arkisto-välilehti.

(2) Valitse Muutokset > 

 Kehitysehdotus.

(3) Valitse Luokite.

 • Flow näyttää luokitteeseen liittyvät kehitysehdotukset.

(4) Valitse tilannekohtainen toiminto Uusi kehitysehdotus.

 • Flow avaa keskusteluikkunan Lisää Kehitysehdotus.

(5) Syötä Otsikko ja Kuvaus ja Perustelu.

(6) Valitse vastuuhenkilö, joka käsittelee kehitysehdotuksen

(7) Valitse kehitysehdotuksen tärkeys valintalaatikoiden avulla.

 •  Kehitysehdotus
 •  Korjaus toimitettuihin (eli "takuukorjaus" jo asiakkaalla tai jälleenmyyjillä oleviin tuotteisiin)
 •  Parannus tuotannossa oleviin.
 •  Kriittinen asia.

(8) Lisää liityntä objektiin, jota kehitysehdotus koskee

(8.1) Valitse toiminto 

 Valitse tyyppi.

(8.2) Valitse objektityyppi, josta haluat hakea liitettävää objektia.

(8.3) Valitse toiminto +Valitse liitettävä.

(8.4) Valitse objekti viimeksi käsiteltyjen listalta tai syötä hakuehto.

(9) Liitä tarvittaessa tiedosto valitsemalla Choose File.

 • Tiedosto voi olla vaikkapa valokuva tai kehitysehdotusta tarkemmin kuvaava dokumentti.

(10) Tallenna kehitysehdotus valitsemalla OK tai

 • Peruuta kehitysehdotuksen luonti valitsemalla Peruuta.


Kommentoi kehitysehdotusta

(1) Valitse Arkisto-välilehti.

(2) Valitse Muutokset > 

 Kehitysehdotus.

(3) Valitse Luokite.

(4) Valitse kehitysehdotus, jota haluat kommentoida.

(5) Valitse Kommentit-lohkon alta toiminto Lisää.

 • Flow avaa kommentointi-ikkunan.

(6) Syötä kommentti.

(7) Valitse OKJavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.