Skip to main content
Skip table of contents

Tee muutos ECOYleistä

Vastuuhenkilön vastuulla on kehitysehdotusten käsittely ja niihin päätöksen hankkiminen tai tekeminen.

Jos kehitysehdotus johtaa toimenpiteisiin, niin vastuuhenkilö tekee siitä Muutoksen ECO (Engineering change order) eli muutostoimeksiannon.

 • Muutostoimeksianto aiheuttaa yleensä revisiointitarpeen ja muutoksia useisiin yksittäisiin dokumentteihin.
 • Kaikki muutettujen dokumenttien uudet revisiot voidaan liittää ECO-objektiin, jolloin saadaan syy-seuraussuhteet selville: mitä muutos aiheutti ja toisaalta myös yksittäisen dokumentin muutoksesta nähdään, mihin suurempaan kokonaisuuteen muutos liittyy.

Katso yleisesti tuotemuutoksista: Tuotemuutokset


Tee Muutos

(1) Valitse Arkisto-välilehti.

(2) Valitse Muutokset > 

Muutos.

(3) Valitse Luokite.

 • Flow näyttää luokitteeseen liittyvät muutokset.

(4) Valitse tilannekohtainen toiminto Uusi muutos.

 • Flow avaa keskusteluikkunan Lisää Muutos.

(5) Syötä Otsikko ja Kuvaus.

(6) Valitse vastuuhenkilö, joka on vastuussa muutoksen toteuttamisesta.

(7) Valitse muutettavat tuotteet valintalaatikoiden avulla.

 •  Tuotantoon tuleviin eli niihin jotka vastaisuudessa valmistetaan.
 •  Tuotannossa oleviin.
 •  Valmiisiin eli varastossa oleviin tuotteisiin.
 •  Toimitetut, eli tehdään muutokset myös asiakkailla oleviin tuotteisiin.

(8) Lisää liityntä objektiin, jota muutos koskee.

 • Lisää liityntä myös Kehitysehdotukseen, jonka seurauksena tämä muutos tehdään.

(8.1) Valitse toiminto 

 Valitse tyyppi.

(8.2) Valitse objektityyppi, josta haluat hakea liitettävää objektia.

(8.3) Valitse toiminto +Valitse liitettävä.

(8.4) Valitse objekti viimeksi käsiteltyjen listalta tai syötä hakuehto.

(9) Liitä tarvittaessa tiedosto valitsemalla Choose File.

 • Tiedosto voi olla vaikkapa muutosta tarkemmin kuvaava dokumentti.

(10) Tallenna muutos valitsemalla OK tai

 • Peruuta muutoksen luonti valitsemalla Peruuta.


Tee Muutos kehitysehdotuksen kautta

Voit tehdä muutoksen suoraan kehitysehdotuksesta, jolloin näiden välille syntyy automaattisesti liityntä.

(1) Valitse kehitysehdotus, jonka perusteella teet Muutoksen eli muutosmääräyksen.

(2) Valitse toiminto Työkalut > Linkitä tähän uusi > Muutos

 • Flow avaa keskusteluikkunan Lisää muutos.

(3) Jatka kuten edellä kohdissa 5...10 on kerrottu.Lisää liityntä kehitysehdotukseen

Jos et tehnyt Muutosta Kehitysehdotuksen kautta, lisää liityntä:

(1) Valitse toiminto Työkalut > Liitynnät > Lisää.

 • Flow avaa listan viimeisimmistä objekteista.

(2) Jos kehitysehdotus on listalla, valitse se ja toiminto Linkitä.


Jos kehitysehdotus ei ole viimeisimpien objektien listalla:

(1) Valitse välilehti Haku.

 • Flow avaa objektien yleisen hakunäytön.

(2) Täytä hakuehdot

 • Valitse Tyyppi-kenttään hakuehdoksi Kehitysehdotus.
 • Syötä tarvittaessa muita hakuehtoja, kuten Perustettu viimeisimmän kuukauden/päivän aikana ja syötä kuukausien/päivien lukumäärä.

(3) Valitse toiminto Haku.

 • Flow avaa listan hakuehdot täyttävistä kehitysehdotuksista.

(4) Valitse 

 liitettävä kehitysehdotus.

(5) Valitse toiminto Linkitä.


Tee muutoksesta PDF-dokumentti

Tarvittaessa voit tehdä muutostoimeksiannosta PDF-dokumentin sellaisia osapuolia varten, jotka eivät pääse lukemaan muutosta suoraan Flow'ssa.

(1) Valitse Arkisto-välilehti.

(2) Valitse Muutokset > 

Muutos.

(3) Valitse Luokite.

 • Flow näyttää luokitteeseen liittyvät muutokset.

(4) Valitse Muutos.

(5) Valitse toiminto Työkalut > PDF.

 • Flow avaa keskusteluikkunan Write PDF file ECO-XXXX.

(6) Valitse muutostoimeksiannon muodon määrittelevä XLM-pohja.

(7) Valitse toiminto Tee.

 • Flow luo PDF-tiedoston ja näyttää linkin siihen.

(8) Napsauta PDF-tiedoston linkkiäJavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.