Skip to main content
Skip table of contents

Asiakastoimitukset parametrisilla malleilla

Taustaa

Monesti halutaan tehdä asiakastoimitukset siten, että otetaan pohjaksi jokin suunnittelumalli, tallennetaan siitä asiakastoimitus, muutetaan päämitat tilauksen mukaisiksi ja tehdään muuttuneista osista uudet nimikkeet.

Tämä toimintamalli on tuettu Vertex G4:ssä, jossa pohjamalli voidaan tehdä siten, että ohjelma osaa automaattisesti tallentaa muuttuneet osat ja alikokoonpanot uusiksi nimikkeiksi. Tämä säästää paljon aikaa ja estää virheitä, koska käyttäjän ei tarvitse etukäteen selvittää, mitkä osat tulevat muuttumaan ja mitkä osat kelpaavat sellaisinaan.

Itse malli on tehtävä tietyn filosofian mukaisesti, jotta tähän päästään. Tässä ohjeessa on kerrottu, miten pohjamallit on tehtävä ja miten niitä käytetään.

Rakenna pohjamalli

Osa

Pohjamallin pitää olla parametrinen. Siten malliin tehdään (yleensä ensimmäiseksi osaksi) paikallinen jigiosa, jonka mittojen mukaan kokoonpanon muut osat muovautuvat ja paikoittuvat.

Kuvassa on yksinkertainen jigi, jossa on yksi pystytasossa oleva luonnos, jonka mitat ohjaavat kokoonpanon osia:


Mallinnettaessa kokoonpanon mukaan muokkautuvia osia, ne on sidottava jigiin esim. 3d- luonnoksella, johon kopioidaan jigiosasta tarvittavat viivat. Nämä säilyttävät linkkinsä jigiin, joten jos jigi muuttuu, muuttuu osakin.


Osiin, joista on tarvittaessa tehtävä uusi nimike, on viimeiseksi piirteeksi tehtävä 3d- luonnos ja siihen ne mitat ei- ajavina, joiden muuttuminen indikoi osan muuttumista:


3D- luonnokseen piirretään tarvittavat viivat, tässä kokonaispituutta indikoiva viiva ja siihen mitta. Huomaa, että "Toimii ehtona" ominaisuus on otettava pois:

Yllä olevassa esimerkissä vain palkin pituuden muutos aiheuttaa osan tallennuksen uudeksi. Lisää tarvittaessa 3D- luonnokseen kaikki muutkin mitat  joita voidaan jigin kautta muuttaa.

Suorita mittataulukon ajo ainakin kerran varmistaaksesi, että malli toimii oikein.

Lopuksi palauta malli ja nimike Flow:hun.


Alikokoonpano

Alikokoonpanot tehdään samalla tavalla kuin pääkokoonpano. Jokaisessa alikokoonpanossa on paikallinen jigi, johon tehtävään 3d- luonnokseen kopioidaan tarvittavat viivat pääkokoonpanon vastaavasta jigistä. Luonnokseen tehdään myös ei-ajavat mitat, joille annetaan parametrin nimi.

Kuvassa tuotteen päämittoja ohjaa "Main_Jig". Jokaisessa alikokoonpanossa on jigi, joka saa mittansa "Main_Jig"- osasta.

Tässä esimerkissä on alikokoonpano "Sivu, kokp" kahtena instanssina. Ensimmäinen instanssi saa mittansa ja muotonsa oman jigiosansa avulla päätason "Main_Jig":stä. Toinen instanssi on kopio tästä. Toisin sanoen kokoonpanoon on määriteltävä, mikä instanssi on se, joka ratkaistaan ja mitkä ovat sen kopioita. Tämä määritellään pääkokoonpanossa alikokoonpanon ominaisuudeksi:


"Alikokoonpanona ratkaistava"- ominaisuus on siis tärkeätä asettaa oikein (Tässä esimerkissä myös "Lattia" on alikokoonpanona ratkaistava, vaikka sitä ei kuvassa näytetäkään). Ominaisuus voidaan asettaa toimimaan kaikille alikokoonpanotasoille jotta saadaan koko rakenteesta syntymään oikean mittaiset geometriat ja myös tallennetuksi muuttuneet osat ja alikokoonpanot uusiksi nimikkeiksi.


Tee asiakastoimitus

Avaa Vertex G4:llä pohjamalli ja tallenna se uudeksi  nimikkeeksi ja dokumentiksi Flow:hun. Voit liittää sen asiakkaaseen tai projektiin.

Tämän jälkeen muuta malli uusille mitoille hiiren oikealla "Mittataulukko → Tiivistetty". Ohjelma kysyy tämän jälkeen, haluatko tallentaa muuttuneet osat uusiksi nimikkeiksi:


Jos vastasit "Kyllä", ohjelma kysyy uusille nimikkeille, mistä tunnussarjasta nimikkeiden tunnukset haetaan. Lopputuloksena on syntynyt uusi asiakastoimituksen tuoterakenne sekä sitä kuvaava oikeilla mitoilla oleva malli.


Aina kun pohjamalli on tehty ja todettu toimivaksi, se kannattaa asettaa kirjoitussuojattuun tilaan (yleensä HYVÄKSYTTY). Näin pohjamalli pysyy kunnossa. Tuotekehityksen tuloksena sitä voidaan toki jatkossa revisioida.


Mallinnustekniikoista on lisää tietoa Vertex G4: tuotedokumentaatiosivulla.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.