Skip to main content
Skip table of contents

Työskentely G4:lläYleistä

Työskentely Flow'hun kytketyllä Vertex G4:llä poikkeaa ilman Flow'ta tapahtuvasta mallinnuksesta pääasiassa seuraavasti:

 • Mallit ja piirustukset ovat tallessa Flow'ssa eivätkä Vertex G4:n arkistossa.
 • Komponenttikirjaston komponentit ovat pääsääntöisesti nimikkeinä Flow'n arkistossa.
 • Profiilirakennesuunnittelussa käytettävät profiilit ovat nimikkeinä Flow'ssa.
 • Raaka-aineet ovat nimikkeinä Flow'ssa.

Asiakkaan tarvitsemat komponenttien, profiilien ja raaka-aineiden nimikkeet viedään Flow'hun yleensä Flow-järjestelmän käyttöönoton yhteydessä ja niitä voi asiakas itse myöhemmin täydentää.

Vertex G4:ssä käytetään edelleen malli- ja piirustusarkistoa, jonne mallit ja piirustukset luetaan Flow'sta muokattavaksi avaamisen yhteydessä, mutta primääritallennuspaikka on Flow.

 • Vertex G4:n projektiarkistoa ei käytetä Flow'n kanssa.
 • Vertex G4:n projektien sisältämät mallit ja piirustukset viedään Flow'hun ja kytketään siellä vastaaviin projekti-objekteihin Flow-järjestelmän käyttöönoton yhteydessä.

Katso myös:

Vertex G4:llä työskentely Flow'n yhteydessä: Vertex G4


Mallinnuksesta ja osaluetteloista

Mallinnettavat nimikkeet voidaan jakaa seuraaviin luokkiin:

 • Piirustusnumerolliset osat ja kokoonpanot: näistä on oma malli ja yksi tai useampia piirustuksia:
  • Esimerkin kuvassa VX3000111 Kiinnityslevy (1)
 • Materiaalit: nämä ostetaan nimikkeen tietojen perusteella ja nimikettä kuvaava geometria näkyy kokoonpanossa
  • Esimerkin kuvassa VX124399 Neliö-RHS-palkki (2)
 • Ostokomponentit, kuten kiinnittimet, laakerit, sähkömoottorit, venttiilit jne.
  • Esimerkin kuvassa VX111025 Kuusiomutteri (3)

Tämän lisäksi tuotteeseen kuuluu nimikkeitä, joita ei mallinneta lainkaan, kuten voiteluaineet, tiivisteliimat yms. Ne eivät näy CAD-mallissa mutta tulevat kuitenkin osaluetteloihin, koska ne kuuluvat tuoterakenteeseen.

Kokoonpanossa piirustusnumerolliset osat näkyvät piirrepuussa loppuliitteellä ".L".

Osamalli

Osamalli kuvaa yhtä osaa, joka koostuu vain yhdestä raaka-aineesta. 

 • Osamallin osaluettelossa näkyy osaan liitetyn raaka-ainenimikkeen tiedot.

Kokoonpanomalli

Kokoonpanomalli kuvaa useasta osasta koostuvaa tuotetta tai puolivalmistetta.

 • Kokoonpanon osaluettelossa näkyy kokoonpanossa olevien osien nimiketiedot.
 • Osaluettelossa voi olla mukana myös sellaisia nimikkeitä, jotka on Flow'ssa liitetty rakenteeseen, mutta joille ei mallissa ole geometriaa.


Onko malli tai piirustus Flow'ssa vai ei

Osa- tai kokoonpanomallin symbolin väri kertoo, onko malli tallessa Flow'ssa.

Keltainen väri

 • Malli on tallessa Vertex G4:ssä.
 • Piirrepuun pääsymboli on keltainen myös Flow'ssa tallessa olevalla mallilla, jos malli on luettu katseltavaksi.

Vihreä väri

 • Malli tai piirustus on tallessa Flow'ssa.


Piirtämisestä ja osaluettelosta

Tässä käsitellään piirustuksia, joita ei tuoteta 3D-malleista vaan piirretään "käsin".

 • Tällainen piirustus ei suoraan voi kuvata nimikerakennetta samalla tavalla kuin 3D-kokoonpano, koska piirustus on aina enemmän tai vähemmän symbolinen esitys todellisuudesta.
 • Piirrettyyn geometriaan liitetään osanumeroita, joihin kutsutaan attribuutteina nimiketieto Flow'n nimikkeistöstä.
 • Näin tuoterakenne syntyy osanumeroiden perusteella.
 • Osanumero, jolle ei ole annettu nimiketietoa, ei tule rakenteeseen.

Kaksoisnapsauttamalla osanumeroa saat siihen liittyvän ominaisuusnäytön, johon voit hakea nimikkeen Flow'sta:Lisää piirustukselle osatietoja

(1) Lisää piirustukseen osanumeroita toiminnolla Piirustus | Koneensuunnittelu Osaluettelo > Osanumero.

(2) Käynnistä osatiedon lisääminen toiminnolla Piirustus | Koneensuunnittelu Osaluettelo > Osatiedot.

(3) Napsauta osanumeroa, jolle haluat lisätä nimikkeen.

 • Vertex G4 avaa keskusteluikkunan Materiaalitiedot.

(4) Valitse toiminto Hae nimike.


 • Vertex G4 avaa keskusteluikkunan Haku nimikkeistä.

(5) Valitse tai syötä hakuehdot.

 • Hyvä hakuperuste on luokite, joka avaa keskusteluikkunan Valitse luokite.
 • Valitse luokite napsauttamalla sitä.

(6) Hyväksy hakuehdot valitsemalla OK.

 • Vertex G4 listaa hakuehtojen mukaiset nimikkeet.

(7) Valitse nimike.

 • Nimikkeen tiedot siirtyvät osanumerolle.

(8) Muokkaa tarvittaessa materiaalitietoja.

 • Mitat-kentässä voi olla esim. profiilin pituus tai levyaihion päämitat, jos laskentayksikkö on esim. mm, m tai m2.
 • Määrä-kentässä voi olla paino tai tilavuus, jos nimikkeen yksikkö on esim. kg tai dm2.
 • Kpl-kentässä voi olla esim. ruuvien lukumäärä, jos laskentayksikkö on kpl.

Harmaana olevat kentät ovat Nimikkeeseen liittyviä ominaisuuksia, eikä niitä voi tässä muuttaa.

 • Nimikkeen ominaisuustietoja voi muuttaa Flow'ssa, kunhan nimikkeen ensin varaa.

(9) Hyväksy valitsemasi ja syöttämäsi osa- tai raaka-ainetiedot valitsemalla OK.

(10) Toista vaiheet 3...9 kaikille piirustuksen osanumeroille.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.