Skip to main content
Skip table of contents

Luokite

Käyttötarkoitus

Luokitteen avulla kerrotaan minkä tyyppisestä objektista on kysymys eli mihin "ryhmään" objekti kuuluu. Mekaniikassa tyypillisiä luokitteita ovat esimerkiksi mutterit, ruuvit, raaka-aineet, pumput jne.

  • Luokitetieto on yleensä hierarkkinen ja jokaisella objektityypillä (nimike, piirustus, projekti...) on erilainen Luokitehierarkia.


Pääkäyttäjän toimintoja

Käsittele luokitteita


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.