Skip to main content
Skip table of contents

Tuoteyksilö

Käyttötarkoitus

Tuoteyksilön tarkoitus on kuvata toimitettua tuotetta ja sen rakennetta sellaisena kuin se toimitushetkellä oli.

Tuotteesta voidaan muodostaa variantteja eli tuoteyksilöitä.

  • Tuoteyksilö on tietystä tuotteesta sovitettu asiakkaalle toimitettava tuote.
  • Tuoteyksilön avulla hallitaan ja seurataan suunnittelun jälkeisiä muutoksia tuoterakenteessa ja siihen liittyvässä dokumentaatiossa.

Toiminnot

Yleiset ohjeet

Tuoteobjekteja etsitään, lisätään ja käsitellään samoin kuin kaikkia muitakin objekteja.

Tuotteeseen liittyvät ohjeet

Perusta tuoteyksilö tuotteen kautta (Tuote > Luo tuoteyksilö), jolloin liityntä tuotteeseen syntyy automaattisesti. Tuoteyksilön kautta tehtävä rakenteen jäädytys syntyy tuotekortille liitetystä tietyn hetkisestä tuoterakenteesta. Tuotteeseen on oltava liitettynä tuoterakenteen päänimike.

Voit määritellä tuoteyksilökortille asiakaskohtaisesti haluttuja asiakastietoihin, toimitukseen sekä toimitettavaan tuoteyksilöön liittyviä tietoja kuten:

  • Toimitettavan tuotteen yksilöitävä sarjanumero.
  • Asiakastiedot.
  • Toimitukseen liittyvät tiedot kuten toimitustapa, toimitusehdot, toimitusaika, maksuehdot.
  • Jälleenmyyjä/edustaja.

Tuoteyksilökortin Kommentit-kohtaan voit tallentaa tietoja esimerkiksi huoltotoimenpiteistä.

Työkalut

Lisää tuoteyksilöön liittyville dokumenteille objekteille liityntä tuoteyksilöobjektiin.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.