Skip to main content
Skip table of contents

Luo tuote ja tuoteyksilöYleistä

Tuotteeksi määritetään useimmiten joku myytävä kokonaisuus, joka sisältää tuote- eli nimikerakenteen.

 • Konfiguroitava tuote on modulaarinen ja se sisältää geneerisen rakenteen. Katso: Erilaiset tuoterakenteet.
 • Nimikerakenteen luonti kuuluu tuotekehitykseen tehtäviin.

Tuotteen luo ja julkaisee myyntiä varten, siihen valtuudet saanut suunnittelupäällikkö. 

Tuoteyksilön ja tarjouksen luo myyjä.

Tarjouksen muuttuessa kaupaksi myyjä muuttaa tuoteyksilön tilaa, jolloin generoidaan tilausdokumentit sekä ratkaisee tässä vaiheessa myydylle tuotteelle yksilöllisen tuoterakenteen eli yksilörakenteen.

 • Tämän jälkeen yksilörakenteen nimikkeet etenevät yrityksen ERP-järjestelmään.

Tuotekonfiguraattorista yleisesti Tuotekonfigurointi.


Luo tuote, jolla geneerinen rakenne

Ensin on luotava tuote ja sille on lisättävä geneerinen tuoterakenne.

 • Tuotteen ja tuoterakenteiden (nimikerakenteiden) suunnittelu ja luonti kuuluu tuotekehitysorganisaation tehtäviin.

(1) Valitse Arkisto-välilehti

(2) Valitse Projektit ja Tuotteet > Tuote.

(3) Valitse Luokite.

(4) Valitse tilannekohtainen toiminto Uusi Tuote.

(5) Hyväksy, syötä tai valitse 

 Tunnus.

(6) Syötä kuvaus.

(7) Luo tuoteobjekti valitsemalla OK.

(8) Valitse toiminto Työkalut > Liitynnät > Lisää.

(9) Valitse tuotetta varten luotu geneerinen nimike.


Voit lisätä liitynnän myös:


(1) Valitse Tuotteen Liitynnät-lohko.

(2) Valitse Liitynnät-lohkosta painike 

 

(3) Valitse 

 Nimike.

(4) Valitse toiminto +Valitse liitettävä.

(5) Syötä merkkijono, joka löytyy nimikkeen kuvauksesta.

 • Flow esittelee merkkijonon sisältävät nimikkeet.

(6) Valitse nimike listalta.


Julkaise tuote

Tuote on julkaistava, jotta konfiguraattoria voi käyttää.

 • Tuoteen julkaiseminen kuuluu tuotekehitysorganisaation tehtäviin.
 • Konfiguraattorin testausta varten voi ennen varsinaista julkaisua luoda ns. testiyksilön.
 • Kun konfiguraatio on todettu toimivaksi, se julkaistaan myynnin käyttöön.

Tuotteen julkaiseminen edellyttää, että:

 • Käyttäjän lisenssityyppi on Product Administrator.
 • Käyttäjä kuuluu ryhmään Product Management Tools (tai muuhun ryhmään, jolla on oikeus Configurator Admin).

Tee testiyksilö

(1) Valitse tarvittaessa Projektit ja tuotteet > Tuote.

(2) Etsi ja valitse julkaistava tuote.

(3) Valitse toiminto Tuote > Tuotekehitys > Tee testiyksilö.

 • Tämän jälkeen konfiguraattorin avulla voidaan ratkaista geneerisestä tuoterakenteesta yksilöllisen tuoterakenteen.

Julkaise tuote myyntiin

(1) Valitse tarvittaessa Projektit ja tuotteet > Tuote.

(2) Etsi ja valitse julkaistava tuote.

(3) Valitse toiminto Tuote > Tuotekehitys > Julkaise myyntiin.

 • Tämän jälkeen myyjät voivat käyttää konfiguraattoria tarjousten tekemiseen.Luo tuoteyksilö

Tuoteyksilö on ensin luotava, jotta sen rakenne voidaan ratkaista konfiguraattorilla.

 • Tuoteyksilön luonti kuuluu myyntiorganisaation tehtäviin.

Tuoteyksilön luonti edellyttää, että

 • Käyttäjän lisenssityyppi on Sales gonfigurator tai Product Administrator.
 • Käyttäjä kuuluu ryhmään Product Management Tools (tai muuhun ryhmään, jolla on oikeus Configurator Admin).

(1) Valitse tarvittaessa Projektit ja tuotteet > Tuote.

(2) Etsi ja valitse geneerinen tuote, josta tuoteyksilö perustetaan.

(3) Valitse toiminto Tuote > Lisää tuoteyksilö.

 • Flow avaa keskusteluikkunan Lisää Tuoteyksilö

(4) Hyväksy, syötä tai hae 

 tuoteyksilön tunnus.

 • Tuoteyksilön tunnus alkaa oletuksena kirjaimilla TY, mutta voi asiakaskohtaisesti olla jotain muutakin.

(6) Syötä tai täytä muut tarpeelliset ja pakolliset kentät.

 • Pakollisia kenttiä ovat mm Luokite, Hinnasto, Maa ja Kieli.
 • Täytä Kuvaus ja asiakkaaseen liittyvät tiedot.

(7) Luo tuoteyksilö valitsemalla OK.


Toiminnolla Tuoteyksilö > Kopioi voit kopioida tuoteyksilön uudeksi tuoteyksilöksi, jolloin mukaan kopioituvat tuoteliityntä ja yksilölle suoritetut valinnat.

 • Tätä ominaisuutta voidaan hyödyntää, kun tuoteyksilöä käytetään (tehdään valinnat) konfiguraattorin kautta.
 • Uudelle tuoteyksilölle valinnat kopioituvat lähdeyksilöltä, joten valinnat pitää vain käydä hyväksymässä tai halutulta osin muuttamassa tuoteyksilön valinnat -ikkunassa.


Tee tuoteyksilön valinnat eli konfiguroi tuote

Tuoteyksilön ominaisuuksien valinnat tehdään konfiguraattorin avulla.

 • Tämä kuuluu myyntiorganisaation tehtäviin.
 • Tuoteyksilön ominaisuuksien valintoja voi välillä tallentaa. Lopuksi ne hyväksytään OK:lla.
 • Flow generoi tarjousasiakirjat Tarjous ja Tarjouksen tekninen osa, Liitynnät-lohkon alle.


Tarjousvaiheessa tuoteyksilö voidaan konfiguroida uudelleen

 • Esimerkiksi silloin, kun asiakas haluaakin hankkia jotain enemmän tai tinkii hinnasta ja ominaisuuksista.
 • Valinnat voidaan tehdä uudelleen ennen mahdollista rakenteen jäädytystä.

Tuoteyksilön symboli on 

 kun se tavallisella tuotteella on 


Tulosta tarjousasiakirjat

Tarjousasiakirjoja voidaan katsella ja tulostaa, kun tuoteyksilön valinnat on tehty.

 • Tarjouksen muodot voivat vaihdella, joten tarjousasiakirjat toteutetaan asiakaskohtaisesti.
 • Tarjousasiakirjapohjat tehdään asiakaskohtaisesti konfiguraattorin käyttöönottovaiheessa.
 • Tarjousasiakirjapohjat ovat xml-muotoisia dokumentteja, joita pääkäyttäjä voi muokata.

Valmiiksi generoidut tarjoukset ovat PDF-muotoisia dokumentteja, joiden on tarkoitus olla niin valmiita, ettei niitä enää viimeistellä manuaalisesti.

(1) Valitse tarvittaessa Projektit ja tuotteet > Tuoteyksilö.

(2) Etsi ja valitse Tuoteyksilö, jonka tarjousasiakirjan haluat tulostaa tai ladata.

(3) Valitse tarjousasiakirja Liitynnät-lohkon alta kaksoisnapsauttamalla sitä.

 • Tarjous
 • Tarjouksen tekninen osa
 • Flow avaa valitun tarjousasiakirjan objektin.

(4) Valitse toiminto Dokumentti > Katsele tai Dokumentti > Lataa.
Muuta tarjous tilaukseksi

Tarjous muutetaan tilaukseksi muuttamalla tuoteyksilön tila PROPOSAL-tilasta ORDERED-tilaksi. 

 • Kuuluu myyntiorganisaation tehtäviin.

(1) Valitse tarvittaessa Projektit ja tuotteet > Tuoteyksilö.

(2) Etsi ja valitse Tuoteyksilö, jonka tarjouksen haluat muuttaa tilaukseksi.

(3) Napsauta Revisio-lohkon kenttää Tila.

(4) Napsauta kentän oikeaan reunaan ilmestyvää 

 Kynä-symbolia.

 • Flow avaa valikon, jossa sallitut tilat näkyvät tummemmalla.

(5) Valitse tilaksi ORDERED.

 • Flow prosessoi rakennetta ja muuttaa sen tilan.
 • Flow generoi tilausasiakirjat Tilaus ja Tilauksen tekninen osa.

(6) Valitse tilausasiakirja Liitynnät-lohkon alta kaksoisnapsauttamalla sitä.

 • Tilaus
 • Tilauksen tekninen osa
 • Flow avaa valitun tarjousasiakirjan objektin.

(7) Valitse toiminto Dokumentti > Katsele tai Dokumentti > Lataa.Ratkaise tuoteyksilön rakenne

Vasta kun tarjous on johtanut tilaukseen, voidaan tuoteyksilön rakenne ratkaista.

 • Testiyksilön voi ratkaista myös TEST-tilassa.
 • Kuuluu myynti-organisaation tehtäviin.

(1) Valitse tarvittaessa Projektit ja tuotteet > Tuoteyksilö.

(2) Etsi ja valitse Tuoteyksilö, jonka rakenteen haluat ratkaista.

 • Huomaa, että Tuoteyksilön tulee olla tilassa ORDERED tai TEST.

(3) Valitse toiminto Tuoteyksilö > Ratkaise rakenne.

 • Rakenteen ratkaisu kestää minuutteja. Sen lopputuloksena tuoteyksilö saa oman nimikkeen, jolla on yksilöllinen nimikerakenne (keltainen i-symboli
  ).


Jäädytä tuoteyksilön rakenne

Rakenteen jäädytys tarkoittaa sitä, että tuoteyksilön rakenne ei enää seuraa alkuperäistä geneeriseen rakenteeseen kuuluneita rakenteita, jos niitä muutetaan tai revisioidaan.

 • Jäädytys ei ole pakollista, mutta sillä varmistetaan, että tieto toimitetusta rakenteesta säilyy tuoteyksilöllä myös rakenteessa olevien nimikkeiden revisioiden osalta.

(1) Valitse tarvittaessa Projektit ja tuotteet > Tuoteyksilö.

(2) Etsi ja valitse Tuoteyksilö, jonka rakenteen haluat jäädyttää.

(3) Valitse toiminto Tuoteyksilö > Tee yksilörakenne.

(4) Hyväksy tai syötä yksilörakenteen tunniste (= Tunnus).

(5) Syötä kuvaus, joka kuvaa yksilörakennetta alkuperäistä kuvausta paremmin

(6) Valitse toiminto Tee.


Esimerkki jäädytetystä yksilörakenteesta

 • Tuoteyksilön yksilönimikkeen tunnus on violetti 
  .
 • Jäädytys näkyy nimikesymboleissa olevana 
   kellona.
 • Jäädytetyssä rakenteessa nimikkeet, joita on revisioitu jäädytyksen jälkeen. näkyvät punaisella tekstillä ja niiden perässä sulkeissa on revision tunnus.


Siirrä tuoteyksilön rakenne ERP-järjestelmään

Tuoteyksilön rakenne siirtyy ERP-järjestelmään (tuotannonohjausjärjestelmään) samalla tavalla kuin muidenkin nimikkeiden siirto.

 • Yleensä siirto tapahtuu automaattisesti, kun nimike saavuttaa tilan, joka kytketty siirtoon.
 • Toiminnon voi tehdä joko myyjä tai yrityksen tilaustenkäsittelijä, joka samalla tarkastaa tehdyn tilauksen.

(1) Valitse tarvittaessa Projektit ja tuotteet > Tuoteyksilö.

(2) Etsi ja valitse Tuoteyksilö, jonka tilan haluat muuttaa.

(3) Valitse tuoteyksilöön liittyvä nimike.

 • Löydät sen joko Rakenne-välilehdeltä Tuoteyksilön puusta tai
 • Löydät sen Liitynnät-lohkosta.

(4) Napsauta Revisio-lohkon kenttää Tila.

(5) Napsauta kentän oikeaan reunaan ilmestyvää 

 Kynä-symbolia.

 • Flow avaa valikon, jossa sallitut tilat näkyvät tummennettuina.

(6) Valitse tilaksi ORDERED

 • Flow prosessoi rakennetta ja muuttaa sen tilan.
 • Katso tuoterakenteen tilan muuttaminen: Hyväksy rakenne.JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.