Skip to main content
Skip table of contents

Konfiguroitava tuoterakenneYleistä

Tuoterakenne on nimikerakenne, joka on kytketty tuotteeseen.

Konfiguroitava nimikerakenne sisältää geneerisen nimikkeen.

 • Geneerisessä nimikkeessä on vaihtoehtoisia rakenteita, jotka otetaan tuotetta konfiguroitaessa joko mukaan tai jätetään asiakaskohtaisesta Tuoteyksilön rakenteesta pois.
 • Päänimike on geneerinen nimike, jos sen rakenteessa on yksikin geneerinen nimike.
 • Nimike on geneerinen, jos jossakin konfigurointi-välilehden seuraavista kentistä on sisältöä:

  • Variantti
  • Ehto

Kaikista tuotteen rakenteessa olevista osista pitäisi olla olemassa nimike, joka yksilöi osan tai alirakenteen tarkasti.

 • Jos näin ei ole, jää suunnittelulle vielä työtä jokaisesta konfiguraattorilla määritellystä tuotteesta.

Tuotekonfiguraattorista yleisesti Tuotekonfigurointi.


Konfiguroitava rakenne

Konfigurointivälilehdellä rakenteelle määritellä varioituvuus eli konfiguroituvuus.

Välilehdellä näkyvät kentät:

 • Objektityyppi, esim. 
   Nimike
 • Osa = Osanumero
 • Tunnus = Nimikkeen tunnus
 • Kuvaus (fi) ja Kuvaus 2 (fi) = Nimikkeen kuvaukset
 • Lkm = Osien lukumäärä ko. rakenteessa
 • Menekki/Yksikkö = Flow laskee tietyissä tapauksissa raaka-aineen menekin nimikkeen.
 • Yksikkö = Ko. raaka-aineen laskentayksikkö (esim. kpl, m, m2, kg).
 • Käyttökoodi = Voidaan käyttää tuoterakenteen luokittelun apuna.
 • Tekn. parametrit =  Lisäkenttä, jota voidaan käyttää tarpeen mukaan.
 • Variantti = Vaihtoehdon eli variantin ryhmänumero. Samalla varianttinumerolla olevien nimikkeiden ehdot on oltava toisensa poissulkevia, muuten rakenteeseen tulee useita variantteja samalla varianttinumerolla.
 • Ehto = Rakenteellisen option nimi tai nimet, sekä loogiset operaattorit (and, or).
  • Jos ehto puuttuu, tulee rakenne aina mukaan ratkaistuun rakenteeseen.
  • Ehdon arvolla default tulee kyseinen varianttinimike rakenteeseen, jos saman varianttinumeron muiden nimikkeiden ehdot eivät toteudu.


Kun konfiguroitava nimike on varattu muokattavaksi (Nimike > Varaa), niin konfigurointitietojen kenttiä voidaan muokata.

Kuvan esimerkissä

Maantiepyörän AI runko tulee valittua, jos

 • Rakenteellinen optio O251 (maantiepyörä) on valittu ja jos optiota O286 (Hiilikuituosat) ei ole valittu.

Maantiepyörän HK runko tulee valittua, jos

 • Rakenteellinen optiot O251 (maantiepyörä) ja O286 (Hiilikuituosat) on valittu.

Maastopyörä tulee valituksi, jos

 • Rakenteellinen optio O250 (maastopyörä) on valittu ja jos optiota O287 (Täysjousto) ei ole valittu.

Maastopyörä, täysjousto tulee valituksi, jos

 • Rakenteellinen optiot O250 (maastopyörä) ja  O287 (Täysjousto) on valittu.


Esimerkkejä geneerisistä nimikkeistä

M10*50, Täyskierteinen kuusioruuvi.

 • Määrittää geometrian jo tarkasti.
 • Vasta kun nimikkeen määrittelyyn on sidottu lujuusluokka, raaka-aine ja pinnoitus tarkasti, niin silloin kyseessä on yksilöllinen nimike.

M9*21 Väliovi

 • Sopii vakioituun aukkoon seinässä.
 • Vasta, kun ovilevy on määritelty valmistajan tai myyjän antamalla kauppanimellä, mahdollisen pintamateriaali sekä oven sisältämät helat, on kyseessä nimike.

Nostokoneisto

 • Tarvitaan esim. kaikissa torninostureissa.
 • Nostokoneistossa voi edelleen olla geneerisinä nimikkeinä ”nostomoottori”, ”köysipyörästö”, ”nostovaijeri” ja ”nostokoukku”.
 • Vasta kun nostokoneiston kaikki muuttuvat osat on valittu olemassa olevista nimikkeistä, muodostuu nostokoneistolle yksilöllinen nimike.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.