Skip to main content
Skip table of contents

Kirjanmerkki

 Eng: Bookmark

Käyttötarkoitus

Kirjanmerkkien avulla voit luoda dokumentaatiolle tuoterakenteen kaltaisen hierarkian.

  • Kun dokumentaatio on kirjanmerkeillä järjestelty omiin kansioihinsa, voit koostaa tuotteen tai projektin eri osa-alueista pdf-kirjoja eri tarkoituksiin.

Kirjanmerkki liittyy lisenssioptiona myytävään Mapitustyökalu-toimintoon.

  • Kirjanmerkit luovat perustan mapitustyökalun käytölle.  

Toiminnot

Yleiset ohjeet

Kirjanmerkkejä etsitään, lisätään ja käsitellään samoin kuin kaikkia muitakin objekteja.

Kirjanmerkkiin ja mapitustyökaluun liittyvät toiminnot

Työkalut

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.