Skip to main content
Skip table of contents

Malli

 Eng: Model

Käyttötarkoitus

3D-mallit ovat Vertex G4:llä tehtyjä malleja, jotka kuvaavat joko osaa tai osista koostuvaa kokoonpanoa.

Malleista tehdään tarvittaessa tuotannon tarvitsemat piirustukset ja osaluettelot. Katso Piirustus.


Toiminnot

Yleiset ohjeet

Malliobjekteja etsitään ja käsitellään samoin kuin kaikkia muitakin objekteja.

Malleihin ja mallinnukseen liittyvät ohjeet

Katso työskentelyohjeet Flow'hun kytketyllä Vertex G4:llä ohjeesta Vertex G4 ja sen alla olevista ohjeista, mm.:

Vertex G4:llä tehtyjä malleja voidaan tuoda kerralla useita

Katso mallien tuontiin ja vientiin liittyviä ohjeita.

Taustakäännökset

Vertex G4-mallit voidaan kääntää Flow'n taustakääntäjällä 3D-PDF-tiedostoiksi tai muiksi yleisiksi tiedostomuodoiksi (STEP, SAT, IFC), jos taustakääntäjään on hankittu tarvittavat lisenssioptiot.

Katso ohjeita:

Työkalut

Nimike, joka tehdään Vertex G4:ssä saa automaattisesti liitynnän malliin tai piirustukseen, joka tehdään kuvaamaan nimikettä.

Piirustus, joka tehdään mallista, saa automaattisesti liitynnän malliin.

Tee lista dokumenteista

Tulosta dokumenttien katselutiedostot

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.