Skip to main content
Skip table of contents

Osalle ei voi lisätä materiaalia Flow'sta

Ongelma

Et pysty lisäämään G4:ssä raaka-ainetta osalle selaimesta raahaamalla. Mallin vapauttamisen jälkeen tulee pop-up ikkuna, jossa kerrotaan, ettei materiaalia voi lisätä, koska siihen ei ole kirjoitusoikeuksia.


Ratkaisu

Kyseessä on paikallinen osa.

Paikallisille osille saat lisättyä nimikkeen vain jos
1) lisätään sitä profiilina (poikkileikkuas Flow:ssa ja liityntä nimikkeeseen)
2) levynä (levynimikkeeseen liitetyillä geometriolla kuten LEVYAIHIO1, LEVYAIHIO2 ja LEVYAIHIO3).


Avainsanat: raaka-aineen lisäys, materiaalin lisäys

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.