Skip to main content
Skip table of contents

Seuraa taustakäännösten etenemistäYleistä

Voit tarkastella palauttamiesi piirustusten tai mallien käännöksien etenemistä.

 • Huomaa, että voit käynnistää taustakäännösten tekemisen myös mallin ominaisuustietojen (meta-tiedot) lohkosta Tiedostomuunnokset valitsemalla käännettävän tiedostomuodon. Katso Määritä mallien taustakäännökset.

Pääkäyttäjä voi lisäksi tutkia kaikkien käännöstehtävien tilannetta valitsemalla dialogissa näkyvän toiminnon Tiedostomuunnosten jono.


Tarkastele käännösten etenemistä

(1) Valitse Arkisto-välilehti.

(2) Valitse Työkalut > Tiedostomuunnosten jono.

 • Oikeanpuoleisessa kuvassa on esimerkki, jossa piirustuksen "VX3001357" käännös on parhaillaan käynnissä

(3) Valitse tarvittaessa toiminto Päivitä näkymä.


Pääkäyttäjän toimintoja


Pääkäyttäjä pääsee näkemään alla olevan muotoisen Tehtäväprosessit-listan kohdasta Tiedostomuunnosten jono.

 • Tätä kohtaa ei muille käyttäjille ole näkyvissä.
 • Toiminto avaa listan tehtäväprosesseista.

Esimerkki tehtäväprosesseista:

 • Sarakkeessa Tehtävä on esitetty ne tiedostomuodot, joita käännösprosessi on tuottamassa ( tai on jo tuottanut).
 • Sarakkeissa Revisio, Nimi, Kuvaus ja Kuvaus 2 näkyy samat tiedot kuin objektin kortilla.
 • Suurimmalle osalle tehtävistä on asetettu tehtävän prioriteetti arvoon "100".
 • Eräajona tehtävien massakäännösten prioriteetti on vähäisempi (suurempi luku), jotta käyttäjän interaktiivisesti alulle panemat käännökset eivät joutuisi odottamaan koko käännösjonon valmistumista.

Tehtävän tila voi saada erilaisia arvoja riippuen työn vaiheesta:

 • ONQUEUE: tehtävä odottaa käynnistymistä jonottamalla vuoroansa
 • PROCESSING: tehtävä on parhaillaan työn alla
 • FINISHING: tehtävä on suoritettu, mutta käännettyjen tiedostojen palautus Flow'hun on vielä kesken
 • COMPLETED: tehtävä on valmis
 • CANCELLED: Flow on poistanut tehtävän jonosta, koska käyttäjä on muuttanut piirustusta tai mallia ja aiheuttanut uuden käännöksen
 • REMOVED: käyttäjä on poistanut tehtävän jonosta
 • FAILED: tehtävä on epäonnistunut

Pääkäyttäjänä voit seurata muidenkin käyttäjien taustaprosessien etenemistä toiminnolla Portal > Task Processes > Task Queue.


Käynnistä käännösprosessi uudelleen

Vikatilanteissa voit käynnistää käännöspalvelun uudestaan. Jono ei silti tyhjene.

(1) Valitse käyttävävalikon toiminto Portaali.

(2) Valitse Task Processes > Remote Clients.

(3) Valitse valintaruutu.

(4) Valitse toiminto Reset.JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.