Skip to main content
Skip table of contents

Parametrisen mallin tekeminen ja hallinta Vertex G4 ja Vertex Flow-ympäristöissä

Päämäärä:

Saada aikaiseksi mittataulukoilla skaalautuva nimikkeillä varustettu kokoonpanomalli, jossa mittojen muutosten jälkeen järjestelmä antaa uudet nimiketunnukset muuttuneille osille ja

päivittää osien mittamuutokset muuttuneille nimikkeille.

Vaihtoehdot tehdä toimiva parametrinen malli:

Yksi tapa tehdä parametrinen malli löytyy ohjeena kb-sivuilta: Asiakastoimitukset parametrisilla malleilla - Vertex Flow 2023 tuotedokumentaatio

Yksinkertaisempi tapa tehdä toimivampi malli:

 • Tehdään uusi tyhjä kokoonpanonimike

 • Lähdetään mallintamaan kokoonpanoa ylimmältä tasolta jigi- sekä osat-perustaisesti. Yksi opasvideo aiheesta: (13) Tilavuusmallin käyttö jiginä - YouTube

 • Perustetaan ensin paikallinen jigi-osa, johon on lisätty halutut muuttujat (leveys ja pituus) mittojen kaavoihin

 • Jigi-osaan tehdään tarvittavat ohjauskäyrät tai tilavuusmalli mallinnettavia osia varten:

Invalid file id - f4f5294b-266e-4716-b09b-6676b06e1faf

Esimerkin mallissa on tehty vain yksi levyosa (perustettu oma nimike), mutta täysin samalla tekniikalla voidaan myös muut osat tähän kokonaisuuteen mallintaa osina ylimpään kokoonpanoon

 • Itse levyosan mallinnus tapahtuu siten, että se mallinnetaan käyttäen jigien ohjausviivoja avuksi

 • Ensin kopioidaan profiilin luonnos ylimmän tason jigistä osaan ”Kopioi luonnokseen”

 • Tehdään luonnoksesta ohutlevy

 • Pursotetaan valittuun pisteeseen, joka annetaan profiilin pituudeksi määritellystä ohjauskäyrästä (toinen pää)

 • Määritellään osalle materiaalinimike, ”Valitse – Materiaali”-osioissa ja Flow’n levynimikkeistä haetaan haluttu nimike. Tällä tavalla ei tarvita erillistä pursotettavaa paikallista levyaihio-osaa

 • Levyn paksuudeksi ja taivutussäteeksi sama kuin nimikkeen paksuuskin on ja kaavakohtaan ”t”.

Aukilevitetyn levyosan aihion mitat

 • Tee osalle piirustus

 • Kun määrittelet projektioita, ota mukaan myös levityskuvanto ja määrittele aukilevitys projektiolle

 • Kun levityskuvanto on mukana, ohjelma osaa itse ottaa oikeat mitat nimiketietoihin ja osaluetteloon

 • Myös osan paino lasketaan aihion mukaan nimiketietoihin ja piirustuksen osaluetteloon

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.