Skip to main content
Skip table of contents

Piirustus

 Eng: Drawing

Käyttötarkoitus

Piirustukset ovat Vertex G4:llä tehtyjä piirustuksia, jotka kuvaavat joko osaa tai osista koostuvaa kokoonpanoa.

Piirustus tehdään yleensä CAD-mallista, mutta se voidaan tehdä myös CAD:illä piirtämällä.


Toiminnot

Yleiset ohjeet

Malliobjekteja etsitään ja käsitellään samoin kuin kaikkia muitakin objekteja.

Piirustukseen liittyviä ohjeita

Vertex G4:n piirustukseen voidaan hakea tekstitietoa Flow'sta.

Taustakäännökset

Vertex G4-piirustukset voidaan kääntää Flow'n taustakääntäjällä PDF-tiedostoiksi tai muiksi yleisiksi tiedostomuodoiksi (DWG, DXF), jos Flow'n taustakääntäjään on hankittu tarvittavat lisenssioptiot.

Katso ohjeita:

Työkalut

Nimike, joka tehdään Vertex G4:ssä saa automaattisesti liitynnän malliin tai piirustukseen, joka tehdään kuvaamaan nimikettä.

Piirustus, joka tehdään mallista, saa automaattisesti liitynnän malliin.

Tee lista dokumenteista

Tulosta dokumenttien katselutiedostot

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.