Skip to main content
Skip table of contents

Hae piirustukseen tietoja Flow'sta



Yleistä

Vertex G4:n piirustukseen voidaan lisätä ns. tekstimakroja, jotka hakevat tietoa joko Vertex G4:n yleisistä muuttujista, Vertex G4:n tietokannoista tai Flow'sta. 

 • Tekstimakroja käytetään mm. piirustuksen otsikkotauluissa, joihin tietoa haetaan Vertex G4:n arkistosta tai Flow'sta.

Flow'sta Vertex G4:n piirustukseen voidaan hakea tietoa piirustukseen liittyvästä nimikkeestä, projektista, aliprojektista, tuotteesta tai asiakkaasta.

Vertex G4:llä työskentely Flow'n yhteydessä: Vertex G4


Vertex G4:n tekstimakro

Vertex G4:n tekstin lisäyksessä on mahdollista lisätä tekstille ns. piilokoodi.

 • Piilokoodi toimii tekstimakrona, joka aktivoituu esimerkiksi painettaessa F5-funkionäppäintä.
 • Piilokoodi alkaa ja päätyy #-merkkiin.
 • Piilokoodi viittaa Alias-tiedostossa oleviin määrityksiin ja käyttää siellä olevaa määritystä. Jos määritystä ei löydy, ohjelma kysyy käyttäjältä: Millä korvataan xxx? (Jossa xxx on piilokoodikentän #xxx#).

Viereisen kuvan #PROJ_DESCR# viittaa Alias-tiedostossa riviin

 • # alias PROJ_DESCR  PDMPROJECT.DESCR, jossa 
 • PDMPROJECT viittaa Flow'n piirustukseen liittyvään Projektiobjektiin ja
 • DESCR viittaa projektiobjektin nimitys-kentän tunnukseen (DESCR-kenttään).


Alias-tiedosto

 • Ohjelmistotoimittajan alias-tiedosto sijaitsee kansiossa ..\vxg4(_srv)\system\texts.
 • Käyttäjän muokkaama alias-tiedosto sijaitsee kansiossa ..\vxg4(_srv)\custom\texts.


vxg4(srv)

..\vxg4\system\ ja ..\vxg4\shared\ ja ..\vxg4\custom\ = Vertex G4 on asennettu paikalliseksi.

..\vxg4_srv\system\ ja ..\vxg4_srv\shared\ ja ..\vxg4_srv\custom\ = Vertex G4 on asennettu palvelimelle.




Asetusarvojen field_alias määrittelyt

Vertex G4:n asetusarvoissa voidaan määrittää Flow'n kentän vastaavuus Vertex G4:n vastaavaan kenttään.

 • Tätä voidaan hyödyntää mm, kun tehdään Vertex G4:n arkistosta ja Flow'sta tietonsa saavia piirustuslomakkeita.
 • Jos field_alias määrittelyt ovat olemassa, voidaan molemmissa lomakkeissa käyttää samoja tekstimakroja.

Muokkaa field_alias_x asetusarvoja:

(1) Valitse toiminto File > 

Järjestelmäasetukset > 
Muokkaa
.

 • Vertex G4 avaa keskusteluikkunan Järjestelmän asetukset.

(2) Valitse valintalaatikko 

 Ylläpitäjän näkymä.

(3) Valitse vasemmalla olevasta puusta avainsanaryhmä pdm.

 • Vertex G4 näyttää Flow'hun liittyvät asetusarvot 

(4)  Suodata field_alias avainsanat listalle

 • Kirjoita alemmalle siniselle riville Avain-sarakkeeseen field_alias
 • Ja valitse 
   Käytä suodatinta avainsanoille.

(5) Lisää tarvittaessa rivi napsauttamalla rivin alussa olevaa Data-nappia ja valitsemalla tilannekohtainen toiminto Uusi avainsana tai Kopioi avainsana ja Liitä avainsana.

Esimerkkejä asetusarvoista (vxsettings.xml)

field_alias_pic  DESCRIPTION, DESCR

 • Vertex G4:n piirustusarkiston (d_PICREG) kenttää DESCRIPTION vastaa Flow'ssa piirustus-objektin kenttä DESCR


field_alias_mod DESCRIPTION, DESCR

 • Vertex G4:n malliarkiston (d_MODREG) kenttää DESCRIPTION vastaa Flow'ssa malli-objektin kenttä DESCR


field_alias_item CALC_WEIGHT, WEIGHT

 • Vertex G4:n nimikkeen kenttää CALC_WEIGHT vastaa Flow'ssa nimike-objektin kenttä WEIGHT


Alias-tiedoston muoto

Kun tieto haetaan Flow'sta, rivin muoto on:

# alias PDM<tekstimakron piilokoodi> <liitynnän tyyppi>.<kentän nimi>

Liitynnät tyypit:

 • PDMPROJECT (Liityntä projektiin)
 • PDMSUBPROJECT (Liityntä aliprojektiin)
 • PDMPRODUCT (Liityntä tuotteeseen)
 • PDMCUSTOMER (Liityntä asiakkaaseen)
 • PDMITEM (Liityntä nimikkeeseen)

Kentän nimi voi olla joku seuraavista:

 • Flow-kentän nimi
 • Flow-kenttää vastaava G4:n käyttämä kentän nimi, jos field_alias_xxx määrittely on olemassa
 • Flow'n laajennettu attribuutti.

Esimerkkejä

Tekstin piilokoodi #PDMSPEC# vastaa Alias-tiedoston riviä:

# alias PDMSPEC PDMITEM.SPEC:a

 • Joka hakee tekstin sisällöksi Flow'n nimikkeen SPEC-kentän sisällön.


Tekstin piilokoodi #PDMSPEC# vastaa Alias-tiedoston riviä:

# alias PDMPROJ_OBJCODE PDMITEM.PDMPROJECT.OBJCODE

 • Joka hakee tekstin sisällöksi Flow'n nimikkeeseen liittyvät projektin tunnuksen.


Alias-tiedoston kentän nimi on Flow-kentän nimi

Esimerkki:
# alias PDMITEMCODE PDMITEM.OBJCODE:a

 • Piirustuksessa olevan tekstin piilokentän arvo #PDMITEMCODE# hakee tietoa Flow'n Nimike-objektin kentästä OBJCODE.



Asetuksissa field_alias-määrittelyjä

Alias-tiedoston kentän nimi on Flow-kenttää vastaava G4:n käyttämän kentän nimi, jos field_alias_x määrittely on olemassa.

 • field_alias_pic  "G4:n kentän nimi" "Flow'n kentän nimi"
 • field_alias_mod  "G4:n kentän nimi" "Flow'n kentän nimi"
 • field_alias_item  "G4:n kentän nimi" "Flow'n kentän nimi"


Esimerkki:

field_alias_pic  "DESCRIPTION" "DESCR"

 • Piirustuksessa olevan tekstin piilokentän arvo #DESCRIPTION# hakee tietoa Vertex G4:n piirustusarkiston kentästä DESCRIPTION tai jos Flow-yhteys on olemassa, Flow'n Piirustus-objektin kentästä DESCR.

Vakioversion mukaiset kenttien mäppäykset G4:n järjestelmäasetuksissa (vxsettings.xml):

Piirustusarkiston (G4) ja Piirustusobjektin (Flow) välillä. Kentän nimet järjestyksessä G4, Flow.

 • field_alias_pic  "DESCRIPTION" "DESCR"
 • field_alias_pic  "CLASS" "CLASSIFICATION"
 • field_alias_pic  "CALC_WEIGHT" "WEIGHT"
 • field_alias_pic  "DESCRIPTION_E" "DESCR1_EN"
 • field_alias_pic  "DESCR2" "DESCR2_FI"
 • field_alias_pic  "DESCR2_E" "DESCR2_EN"
 • field_alias_pic  "DESCR3" "DESCR3_FI"
 • field_alias_pic  "DESCR3_E" "DESCR3_EN"

Malliarkiston (G4) ja Malliobjektin (Flow) välillä. Kentän nimet järjestyksessä G4, Flow.

 • field_alias_mod  "DESCRIPTION" "DESCR"
 • field_alias_mod  "DESCRIPTION_E" "DESCR1_EN"
 • field_alias_mod  "DESCR2" "DESCR2_FI"
 • field_alias_mod  "DESCR2_E" "DESCR2_EN"
 • field_alias_mod  "DESCR3" "DESCR3_FI"
 • field_alias_mod  "DESCR3_E" "DESCR3_EN"
 • field_alias_mod  "CALC_WEIGHT" "WEIGHT"
 • field_alias_mod  "CLASS" "CLASSIFICATION"

Nimikekannan (G4) ja Nimikeobjektin (Flow) välillä. Kentän nimet järjestyksessä G4, Flow.

 • field_alias_item  "DESCRIPTION" "DESCR"
 • field_alias_item  "CALC_WEIGHT" "WEIGHT"
 • field_alias_item  "CLASS" "CLASSIFICATION"
 • field_alias_item  "WEIGHTED" "MEASURED"
 • field_alias_item  "STORED" "INSTOCK"
 • field_alias_item  "MANUFACT" "PURCHASE"
 • field_alias_item  "DESCRIPTION_E" "DESCR1_EN"
 • field_alias_item  "DESCR2" "DESCR2_FI"
 • field_alias_item  "DESCR2_E" "DESCR2_EN"


Kentän nimi on Flow'n laajennettu attribuutti

Laajennettu attribuutti tarkoittaa tietoa, jota vastaavaa kenttää ei ole Flow'ssa vaan tieto luodaan ohjemallisesti ajon aikana.

Esimerkkejä

# alias PDMITEM_DESCR PDMITEM.AUTHOR.INITIALS

 • Piirustuksessa olevan tekstin piilokentän arvo #PDMITEM_DESCR# hakee tietoa Flow'n nimikeobjektin muokkaajaan nimikirjaimista.

# alias PDMPROD_STATUS PDMITEM.PDMPROJECT.STATUSID.NAME

 • Piirustuksessa olevan tekstin piilokentän arvo #PDMPROD_STATUS# hakee tietoa Flow'n projektiobjektin tilan selväkielisestä nimestä.


Tällöin kentän nimenä on jokin seuraavista:

AUTHOR.NAME (Muokkaajan nimi)
AUTHOR.USERNAME (Muokkaajan käyttäjätunnus)
AUTHOR.INITIALS (Muokkaajan nimikirjaimet)
CREATOR.NAME (Alkuperäiset tekijän, "Luojan" nimi)
CREATOR.USERNAME (Alkuperäiset tekijän, "Luojan" käyttäjätunnus)
CREATOR.INITIALS (Alkuperäiset tekijän, "Luojan" nimikirjaimet)
APPROVER.NAME
APPROVER.USERNAME
APPROVER.INITIALS
APPROVED.DATE
STATUSID.NAME
PRIMARYFILE.NAME
CREATIONTIME.DATE
MODIFIEDTIME.DATE
CREATIONTIME.DATEZEROS
MODIFIEDTIME.DATEZEROS
VERIFIER.NAME
VERIFIER.USERNAME
VERIFIER.INITIALS
VERIFIED.DATE
D_DATE.VER_0
DRAWN_BY.VER_0
CHECK_BY.VER_0
CHECK_DATE.VER_0
ACCEPT_BY.VER_0
ACCEPT_DATE.VER_0
CLASSIFICATION_DESCR


Hae tietoja liitosketjun avulla

Tiedon voi hakea piirustuksen lomakepohjaan esim. projektilta, joka liittyy nimikkeeseen, joka puolestaan liittyy piirustukseen.

Liitosketjua kuvataan tunnuksilla
PDMPROJECT, PDMSUBPROJECT, PDMPRODUCT, PDMCUSTOMER, PDMITEM

Erottimena polussa käytetään pistettä, esim.
PDMITEM.PDMPROJECT.OBJCODE

Edellinen esimerkki tarkoittaa, että haetaan tietoa liitosketjun piirustus-nimike-projekti avulla.

 • Liitoksia saa löytyä vain yksi polkua vasemmalta oikealle mentäessä.
 • Jos liitoksia löytyy useita, tulee virheilmoitus.

Edellinen esimerkki hakee tiedon projektilta, vaikka nimike liittyisi aliprojektiin, joka liittyy projektiin. Jos halutaan tieto nimikkeeseen liittyvältä aliprojektilta, ketju on muotoa:
PDMITEM.PDMSUBPROJECT.OBJCODE

Laajennettua attribuuttia (esim AUTHOR.NAME) voi käyttää myös liitosketjun takaa haettaessa.

Esimerkkejä:
# alias PDMPROD_OBJNAME PDMITEM.PDMPROJECT.PDMPRODUCT.OBJNAME

 • Piirustuksessa olevan tekstin piilokentän arvo #PDMPROD_OBJNAME# hakee tietoa Flow'n nimikkeeseen (PDMITEM) liittyvään projektiin (PDMPROJECT) liittyvän tuotteen (PDMPRODUCT) nimestä (OBJNAME)


# alias PDMPROD_STATUS PDMITEM.PDMPROJECT.PDMPRODUCT.STATUSID.NAME

 • Piirustuksessa olevan tekstin piilokentän arvo #PDMPROD_STATUS# hakee tietoa Flow'n nimikkeeseen (PDMITEM) liittyvään projektiin (PDMPROJECT) liittyvän tuotteen (PDMPRODUCT) tilan (STATUS) nimestä (NAME)


# alias PDMPROJ_DESCR PDMPRODUCT.PDMPROJECT.DESCRIPTION

 • Piirustuksessa olevan tekstin piilokentän arvo #PDMPROJ_DESCR# hakee tietoa Flow'n tuotteeseen (PDMPRODUCT) liittyvään projektiin (PDMPROJECT) kuvauskentästä (DESCRIPTION)


# alias PDMPROD_OBJNAME PDMITEM.PDMPROJECT.PDMPRODUCT.PDMCUSTOMER.OBJNAME

 • Piirustuksessa olevan tekstin piilokentän arvo #PDMPROD_OBJNAME# hakee tietoa Flow'n nimikkeeseen (PDMITEM) liittyvään projektiin (PDMPROJECT) liittyvään tuotteeseen (PDMPRODUCT) liittyvän asiakkaan (PDMCUSTOMER) nimestä (OBJNAME)



JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.