Skip to main content
Skip table of contents

Värilliset PDF-taustakääntäjätulosteet

Yleistä

Flow'n taustakääntäjällä voit tulostaa myös värillisiä PDF-tiedostoja. Värimääritykset tehdään taustakääntäjä-G4:ään asiakaskohtaisesti.

PDF-tulostus tehdään normaalisti kynäsarjan perusteella (ratkaisu 1).  Kynäsarjaan kuuluu useita numeroin esitettäviä kyniä, joille annetaan parametreina Tasoväli, Leveysväli ja Väriväli. Tulostettaessa käytettävän kynäsarjan numero on määritetty tiedostoon system\sysprogs\PDMsetup.txt. Tiedostossa custom\fonts\PDM.lset yhdistetään kynäsarjan kynän numero ja väri.


Voit myös ohittaa kynäsarjoihin perustuvan määrittelyn. Kutsutaan tätä ratkaisuksi 2. Tässä ratkaisussa PDF tulostetaan sellaisenaan kuin se piirretään kuvaruudulle. Värit tulevat samoina kuin ne näkyvät kuvaruudulla, mutta on huomioitava, että tämä on käyttökelpoinen ratkaisu vain, jos piirustuksissa on viivanleveydet kunnossa.Kynäsarjan tunnus

Tarkista mitä kynäsarjaa taustakääntäjä käyttää tiedostosta system\sysprogs\PDMsetup.txt


Kynäsarjan määrittely

Tarkista kynäsarjan parametrit valitsemalla taustakääntäjä-G4:ssä File > Asetukset > Muokkaa.

Järjestelmän asetukset -dialogi avautuu.
Valitse dialogin alareunassa valintaruutu Ylläpitäjän näkymä

.    Dialogin vasemman puolen otsikot muuttuvat. Avaa valikko Draft
.  Valitse avautuvasta puusta auki valinta Plotting on plotter. Tulostuksen käyttämät kynäsarjat tulevat näkyviin.

Avain: plot_pen (tulostukseen liittyvä avainsana)

Arvo:  Kynän parametrit. Huomaa parametrit erotellaan välilyönnillä, esim. parametri 0.00,0.18 tarkoittaa kynän leveysväliä.
Ratkaisu 1: Kynän numeron ja värin yhdistäminen

Tiedostossa \custom\fonts\PDM.lset yhdistetään tulostuksessa käytettävän kynän numero, väri ja kynän leveys.

Tämä tiedosto on toimitusversiossa system-puolella. Jos teet muutoksia, siirrä tiedosto vastaavaan paikkaan custom-hakemiston puolelle. Muuten tiedosto tuhoutuu päivityksessä, myös korjauspäivityksessä.


Pen(1) viittaa siis kynäsarjan määrittelyn parametriin plot_pen 1
Pen(2) viittaa  kynäsarjan määrittelyn parametriin plot_pen 2
jne...


Esimerkki

Haluat tulostaa punaisella tason 4 ja sinisellä tasot 6 ja 7.
Tarkista tulostuksen tasosarja

system\sysprogs\PDMsetup.txtMäärittele tulostuksen plot_pen parametrit

Valitse Vertex alasvetovalikko > Asetukset > Muokkaa. Valitse Ylläpitäjän valintaruutu

.
Valitse draft 
> Plotting on plotter > G4 Plotting on plotter.

Tulostuksessa tulostusparametreja luetaan kynän numeron mukaan pienimmästä suurimpaan. Ohjelma käyttää PDM.lset tiedostosta sitä kynän numeroon yhdistettyä leveyttä ja väriä, joka ensimmäisenä täsmää plot_pen -parametriin.


Kuvassa on määritelty kynät 1 ja 2 tulostamaan tason perusteella, ei kynän leveyden perusteella, joten kynällä 1 tulostetaan kaikki se aineisto, joka on sijoitettu tasolle 4, kynän leveydestä välittämättä. Kynällä 2  tulostetaan kaikki aineisto, joka on sijoitettu tasolle 6, kynän leveydestä välittämättä. 

Kaikilla muilla tasoilla oleva aineisto tulostetaan kynän leveyden mukaan, esim. kynällä 3 tulostetaan 0.00,0.18 leveysvälillä oleva aineisto.

Lisää tasojen mukaan vaihtuvat värit aina plot_pen määrityksen alkuun. Huomaa että kyniä 3-7 ei ole lainkaan muutettu.

Käynnistä G4 uudelleen, jotta muutokset tulevat voimaan.

Muutos koskee kaikkia käyttäjiä, se ei ole käyttäjäkohtainen.


Muokkaa tiedostoa PDM.lset

Yhdistä kynän numero ja väri tiedostossa custom\fonts\PDM.lset

Muista tämä:

  • Kynä 1: punainen, taso 4 (kynän leveys G4 näytöllä saa olla mikä tahansa)
  • Kynä 2: sininen, tasot 6,7 (kynän leveys G4 näytöllä saa olla mikä tahansa)
  • Kynät 3-8 määrittelevät tulostuksen kynän leveyden mukaan
!        Lev   R   G   B  
pen(1)= 0.18  255 0   0   
pen(2)= 0.18   0    0  255
pen(3)= 0.18   0    0    0  
pen(4)= 0.18   0    0    0  
pen(5)= 0.18   0    0    0  
pen(6)= 0.30   0    0    0   
pen(7)= 0.30   0    0    0   
pen(8)= 0.18   0    0    0
Ratkaisu 2: Kynäsarjaksi -1

Kopioidaan tiedosto sysprogs\PDMsetup.txt tiedostoksi custom\sysprogs\PDMsetup.txt
ja muokataan siinä avainsanaa PdfPenSet. Arvoksi pitää asettaa -1.

! Kynäsarjan numero "setup/DRAFT" -tiedostossa Vertex-piirustuksille.
! Oletus=5. Jos halutaan oletuksena kaikki piirustukset värillisinä PDF-tiedostoina, kynäsarja on -1
PdfPenSet=5

Huom! Tämä on käyttökelpoinen ratkaisu vain, jos piirustuksissa on viivanleveydet kunnossa.JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.