Skip to main content
Skip table of contents

Määrittele myyntivalintaYleistä

Valinta-objektit eli myyntivalinnat ovat konfiguroinnissa keskeinen elementti, joilla määritetään tuotteen valintarakenteen näkyminen ja toiminta konfiguraattorin käyttäjälle.

Myyntivalinta perustuu tuotteen ominaisuuksiin, joilla tuote saadaan vastaamaan asiakkaan tarpeisiin.

Myyntivalinta on aina rakenteellinen eli se voi sisältää:

 • Myyntivalintoja, jotka tarkentavat edellistä valintaa.
 • Rakenteellisia optioita, jotka sisältävät nimikerakenteen.

Myyntivalintojen tekeminen edellyttää, että:

 • Käyttäjän lisenssityyppi on Product Administrator ja
 • Käyttäjä kuuluu ryhmään Product Management Tools tai muuhun ryhmään, jolla on oikeus Configurator Admin.

Tuotekonfiguraattorista yleisesti Tuotekonfigurointi.


Tee uusi myyntivalinta

(1) Valitse Arkisto-välilehti.

(2) Valitse Nimikkeet ja rakenteet > 

Valinta.

(3) Valitse luokite.

(4) Valitse tilannekohtainen toiminto Uusi valinta.

 • Flow avaa keskusteluikkunan Lisää Valinta.

(5) Hyväksy, syötä tai hae 

 valinnan tunnus.

(6) Kirjoita valinnan kuvaus.

(7) Täydennä myyntikuvaukset (fi) ja (en)

 • Nämä näkyvät konfiguraattorissa.

(8) Valitse tarvittavat 

Valintalaatikot.

 • Hinnasto käytössä = Myyntivalinnalle on annettu hinta.
 • Hinta muokattavissa = Myyjä voi muokata hintaa.
 • Kopioi kuvaus nimikkeelle = Myyntivalinnan kuvaus kopioidaan nimikkeelle.
 • Näytä raporteissa = Myyntivalinta näytetään raporteissa, esim. tarjouksessa.
 • Näytä kuva raporteissa = Jos kyseessä on kuvallinen valinta, niin kuva näytettään raporteissa, esim. tarjouksessa.

(9) Luo myyntivalinta valitsemalla OK.


Lisää valintaan rakenne

(1) Valitse muokattava

Valinta.

(2) Valitse toiminto Valinta >

Varaa.

(3) Avaa Rakenne-lohko.

(4) Syötä valinnan tai rakenteellisen option tunnus, jos tiedät tunnuksen.

(5) Valitse toiminto Lisää.

 • Flow lisää valinnan tai option myyntivalinnan rakenteeseen.


(6) Valitse toiminto Hae valinta, jos et tiedä tunnusta.

 • Flow avaa keskustelunäytön Hakutulokset.

(7) Valitse tarvittaessa tyyppi. Oletuksena -Kaikki-

 • Rakenteellinen optio.
 • Valinta eli myyntivalinta.
 • Valintakohde (Ei käytössä Flow'ssa)
 • Valintaryhmä (Ei käytössä Flow'ssa)

(8) Syötä tai valitse tarvittaessa muut hakuehdot.

(9) Valitse toiminto Haku.

 • Flow listaa hakuehdot täyttävät valinnat tai rakenteelliset optiot.

(10) Valitse 

 lisättävät objektit.

(11) Lisää objektit rakenteeseen valitsemalla toiminto Valitse.Määritä miten rakenne näkyy konfiguraattorissa

 • Valinnan pitää olla varattu, jotta pääset käsittelemään rakennetta. 

(1) Syötä valintojen järjestysnumero sarakkeeseen Järj.

(2) Valitse valinnan tyyppi:

 • radio =
   Valintanappi. Yhdessä valintanappi-ryhmässä vain yksi valinta voi olla voimassa. Valinta poistaa muiden saman ryhmän nappien voimassaolon.
 • checkbox =
  Valintalaatikko, voi saada arvon on/off, eli tulee mukaan tai ei tule mukaan.
 • statictextVakioteksti eli otsikkoteksti, esim. ”Puomin pituus”, jonka takaa avautuu lisää valintoja.
 • selectionwindowKuvallinen ikkuna, josta valinta voidaan tehdä.
 • selectioncategoryEi käytössä Vertex Flow'ssa

Sarakkeiden merkitys

 • Poista = Painamalla Tallenna valittu rivi poistuu rakenteesta.
 • Järj. = Valintojen järjestysnumero, joka ratkaisee kysymysten esitysjärjestyksen
 • Tunnus = Valinnan tunnus eli valinta-objektin yksilöllinen nimi
 • Kuvaus = Valinnan kuvaus
 • Tyyppi = Millaisella tavalla valinta tai teksti esitetään.
 • Oletus = Valinta on oletuksena valittu.
 • Ryhmä = Kun samassa valinnassa on useita valintanappi-ryhmiä (radiobutton-ryhmiä), voidaan määritellä mitkä valintanapit kuuluvan samaan ryhmään. Ryhmän sisällä vain yksittäinen valinta voi olla päällä.
 • Piilota valinnoista =  (On/Off) Piilottaa valintaa tehtäessä myyjän näkymästä hänelle tarpeettomia teknisiä yksityiskohtia, jotka voivat kuitenkin tulla mukaan tarjoukseen ja tilaukseen.
 • Piilota yhteenvedosta = (On/Off) Piilottaa myös tarjouksesta ja tilauksesta sellaiset yksityiskohdat, joita tarvitaan vain nimikerakenteessa.


Esimerkki: radio

Esimerkki: checkbox

Esimerkki statictext


(3) Valitse tarvittaessa yksi rivi oletusvalinnaksi

(4) Määritä ryhmä, jos rakenteessa on useita radio-, eli valintanappien ryhmiä.

 • Samaan ryhmään kuuluvista valintanapeista vain yksi voi olla valittuna.

(5) Valitse tarvittaessa 

 Piilota valinnoista, jos haluat piilottaa konfiguroijan (myyjän/asiakkaan) näkymästä hänelle tarpeettomia teknisiä yksityiskohtia, jotka voivat kuitenkin tulla mukaan tarjoukseen ja tilaukseen.

(6) Valitse 

 Piilota yhteenvedosta, jos haluat piilottaa tarjouksesta ja tilauksesta sellaiset yksityiskohdat, joita tarvitaan vain nimikerakenteessa.Lisää rivejä valintasääntöihin

 • Valinnan pitää olla sinulle varattu, jotta pääset käsittelemään valinnan sääntöjä. 

(1) Syötä kenttään Rivi rivinumero ja kenttään if valintaoption tunnus.

(2) Valitse toiminto OK.

 • Flow lisää uuden tyhjän rivin seuraavaa valintasääntöä varten.


Hae valintoja tai rakenteellisia optioita

(1) Valitse painike 

 • Flow esittelee valintoja ja rakenteellisa optioita.

(2) Valitse optio

 • Flow lisää option tunnuksen if-kenttään.

Määritä valinnan säännöt

 • Valinnan pitää olla varattu, jotta pääset käsittelemään valinnan sääntöjä. 

(1) Syötä sääntöjen käsittelyn järjestysnumero. 

 • Järjestys näkyy valinta-ikkunassa.

(2) Syötä tai hae if-kenttään rakenteelliset optiot ja syötä mahdolliset operaattorit.

 • OR = Tai. Toteutuu jos jompikumpi on voimassa.
 • AND = Ja. Toteutuu jos molemmat ovat voimassa.
 • ! = Not. 
  • Esimerkiksi !O123 Jos valintaa 0123 ei ole, niin sitten…

(3) Syötä kenttään Then mitä tapahtuu, jos ehto toteutuu.

 • INCLUDE = Tulee mukaan valintalistalle tai rakenteeseen. Jos ”INCLUDE”-määritys on rakenteessa, niin ko. rakennetta ei voi valita pois,
 • EXCLUDE = Poistetaan rakenteesta tai valintalistalta. Näkyy harmaana valintalistalla eli valintaa tai rakennetta ei voida valita.
 • SET = Asettaa oletuksena valinnan päälle, mutta voidaan valita rinnakkainen vaihtoehto.

(4) Syötä tai hae Arvo-kenttään Valinnan tai Rakenteellisen option tunnus, jos ehto toteutuu.

(5) Valitse tarvittaessa 

 Vakiovaruste, jos ko. valintaa ei voi poistaa.Poista rivi valintasäännöistä

 • Valinnan pitää olla varattu, jotta pääset käsittelemään valinnan sääntöjä. 

(1) Valitse 

 Poista siltä riviltä, jonka haluat poistaa.

(2) Valitse toiminto OK.

 • Flow poistaa ko. valintasäännön.

Esimerkin sääntöjen tulkintaa

Rivi 21

Jos valinta O250 (Maastopyörä) tai O251 (Maantiepyörä) toteutuu, rakenteesta poistetaan (EXCLUDE) rakenteellinen optio O260 (Ei vaihteita)

 • Eli näissä pyörissä on aina vaihteet.

Rivi 22

Jos valinta O250 (Maastopyörä) tai O251 (Maantiepyörä) toteutuu, rakenteesta poistetaan (EXCLUDE) rakenteellinen optio O261 (3-vaihteinen)

 • Eli näitä pyöriä ei toimita koskaan 3-vaiheisina.

Rivi 23

Jos valinta O250 (Maastopyörä) tai O251 (Maantiepyörä) toteutuu, rakenteesta poistetaan (EXCLUDE) rakenteellinen optio O262 (7-vaihteinen)

 • Eli näitä pyöriä ei toimita koskaan 7-vaiheisina.

Rivi 34

Jos valinta O250 (Maastopyörä) tai O251 (Maantiepyörä) toteutuu, näytetään (INCLUDE) uusi valinta O271 (Eturattaat)

 • Eli näihin pyöriin kysytään aina eturattaiden lukumäärä.

Rivi 61

Jos valinta O251 (Maantiepyörä) toteutuu, niin valinta O294 (28" renkaan) asetetaan oletuksena valituksi.

 • Eli maantiepyörään tarjotaan oletuksena 28" renkaat, mutta voidaan valita myös toinen rengaskoko.


Esimerkki konfiguraattorin valintojen rakenteesta

Oheinen esimerkki kuvaa polkupyörän konfigurointia ja valintarakenteita.

 • Esimerkiksi 
   Valinta O259, Napavaihde sisältää 
  kolme rakenteellista optiota.
 • Esimerkiksi 
   Valinta O264 Ketjuvaihde sisältää kaksi
  valintaa, jotka kumpikin sisältävät rakenteellisia optioita.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.