Skip to main content
Skip table of contents

Käyttäjä-alasvetovalikko

Yleistä

Käyttäjän kuvasta ja nimestä avautuu valikko toimintoihin, jotka koskevat 

 • Flow'n uudistuksia ja käyttöohjeita.
 • Asetuksia, profiilia ja Flow'n viestejä.
 • Tukipalvelua.
 • Ulos kirjautumista.

Mitä uutta?

Valinta avaa selaimeen uuden sivun Vertex tuotedokumentaation kohdasta, jossa kerrotaan Vertex Flow -ohjelmaversion uudet ominaisuudet.

Julkaisutiedote

Valinta avaa selaimeen uuden sivun Vertex tuotedokumentaation kohdasta, jossa esitellään ko. pääversion huoltohistoria.

 • Julkaisutiedoissa on kerrottu ns. korjauspakettien sisältämät korjaukset ja muutokset Flow'n toiminnassa.


Käyttöohje

Valinta avaa selaimeen uuden sivun Vertex tuotedokumentaatio.

 • Selaa käyttöohjeita vasemman laidan puun avulla.
 • Napsauta Oikean ylälaidan suurennuslasia, kun haluat etsi ohjeita merkkijonon perusteella.


Asetukset

Valinta avaa asetukset, joihin käyttäjä voi itse vaikuttaa.

Yleistiedot

Säädä arvolla Viimeisten objektien määrä listalla, kuinka monta objektia haluat nähdä kohdassa Arkisto > Historia.

 • Oletusarvo on 7.

Valitse millaisen työpöydän haluat käyttöösi.

 • Yleinen työpöytä.
 • Suunnittelun työpöytä.
 • Tuotehallinnan työpöytä.
 • Valinnan perusteella työpöydän sisältö voi muuttua joissain tilanteissa.

Määrittele työpöydän sarakkeiden määrä

 • Automaattinen (Oletus) = Riippuen selaimen leveydestä, lohkoja esitellään yksi, kaksi tai kolme rinnakkain.
 • 1, 2 tai 3 saraketta.

Pikahaku

Valitse pikahaun toiminnot

 • Kaikki toiminnot (Oletus) = Käytössäsi on sekä Haku kaikista kentästä että Yhden kentän haku.
 • Haku (Kaikista kentistä) = Haku kohdistuu kaikkiin tekstikenttiin.
 • Yhden kentän haku = Haku kohdistuu vain kenttään, joka on valittu kohdassa Yhden kentän pikahaussa haku kohdistuu.

Valitse miten Enter-näppäimen painallus pikahakukentässä vaikuttaa

 • Haku (Kaikista kentistä) (Oletus) = Haku kohdistuu kaikkiin tekstikenttiin.
 • Yhden kentän haku = Haku kohdistuu vain kenttään, joka on valittu kohdassa Yhden kentän pikahaussa haku kohdistuu.

Valitse mihin kenttään haku kohdistuu, jos valittuna on Yhden kentän haku.

 • Tunnus (Oletus)
 • Nimi
 • Kuvaus

Profiili

Käyttäjän oman määritykset

Käyttäjä voi itse tehdä joitain määrityksiä, kuten vaihtaa oman salasanansa ja käyttöliittymäkielen.

 • Toiminnolla Browse (Selaa) käyttäjä voi lisätä itselleen profiilikuvan, joka näkyy käyttäjätunnuksen tai nimen vieressä mm. objektikorteissa.

Pääkäyttäjän tekemät määritykset

Pääkäyttäjä voi määrittää kaikkia käyttäjän tietoja, mm. käyttäjän kuulumisen erilaisiin ryhmiin, joiden kautta käyttäjä saa oikeuksia.

Viestit

Vertex Flow sisältää sisäisen viestien hallinta -osuuden, jonka avulla Flow viestittää käyttäjälle häneltä tarvittavista toimista tai raportoi virhetilanteista. Lisäksi käyttäjä voi lähettää ja vastaanottaa viestejä muilta käyttäjiltä ja käyttäjäryhmiltä.
Suositeltu tapa on käyttää tämän sisäisen viestien hallinnan sijaan sähköpostiliityntää, jolloin Flow käyttää yrityksen sähköpostijärjestelmää. Tämä edellyttää, että Flow'hun on hankittu Sähköpostipalvelu-lisenssioptio,

Valinta avaa Flow'n sisäiset viestit käyttäjälle.


Portaali

Portaali sisältää vain pääkäyttäjän toimintoja Flow-järjestelmän asetusten hallintaan.

Valinta avaa portaalin ja näyttää sieltä toiminnot, joihin käyttäjällä on oikeus.

 • Valitse Kotisivu, kun haluat palata Flow'n työpöydälle.
 • Valitse Ulos, jos haluat kirjatua ulos Flow'sta.

Lähetä tukipalvelupyyntö

Toiminto avaa valikon, jonka avulla voit etsiä ratkaisua tietokannasta, lähettää tukipalvelupyynnön ja kerätä järjestelmäsi tiedot tukipalvelupyynnön liitteeksi.

Tietoja

Toiminto avaa sivun, joka kertoo Flow'n ohjelman ja tietokannan versionumerot.

Flowlet asetukset

Toiminto avaa keskusteluikkunan Vertex Flowlet.

Toiminto Yritä uudelleen

 • Jos Flowlet ei käynnistynyt, mutta se on kuitenkin asennettu, käynnistä Flowlet uudelleen.

Toiminto Asenna

 • Asenna Flowlet.

Toiminto Poista Flowlet käytöstä

 • Poistaa Flowletin käytöstä, mutta ei poista Flowletin asennusta tietokoneeltasi.
 • Jos poistat Flowletin käytöstä, tiedostojen muokkaus hankaloituu.

Katso Flowlet

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.