Skip to main content
Skip table of contents

Liitynnät tuonnissa ja viennissäYleistä

Tuonnin ja viennin yhteydessä voidaan määrittää objektin liitynnät muihin objekteihin.


Liitynnät tuonnissa

Jos objekti (esim. malli tai piirustus) tuodaan ja samalla liitetään toiseen objektiin (esim. nimikkeeseen), eikä tuontia ohjaavassa tiedostossa ole otettu kantaa revisioon, niin liitos tapahtuu oletuksena uusimpaan revisioon.


Esimerkki:

Liitä tuotava objekti (esim. nimike) piirustuksen (10041) uusimpaan revisioon :

kentän nimi: DRAWING.DEFAULT.LINK_BYCODE
kentän arvo: 10041 (=Piirustuksen tunnus)


Jos objekti halutaan liittää tuonnissa tiettyyn revisioon, niin avainsanassa on oltava lisäosa #EXTVCID sekä kentän arvossa on oltava # risuaitamerkillä erotettuna versionumero.

Esimerkki:

Liitä tuotava objekti (esim. nimike) piirustuksen (10041) revisioon 2:

kentän nimi: DRAWING.DEFAULT.LINK_BYCODE#EXTVCID
kentän arvo: 10041#2

Esimerkki:

Liitä tuotava objekti (esim. nimike) dokumentit (D10041) revisioon 0:

kentän nimi: 0000000001.DEFAULT.LINK_BYCODE#EXTVCID
kentän arvo: D10041#0

Vastaavasti voit liittää objektin muihin objektityyppeihin:

Tuotteen nimi: PRODUCT.DEFAULT.LINK_BYNAME
Tuotteen tunnus: PRODUCT.DEFAULT.LINK_BYCODE
Projektin nimi: PROJECT.DEFAULT.LINK_BYNAME
Projektin tunnus: PROJECT.DEFAULT.LINK_BYCODE
Asiakkaan nimi: CUSTOMER.DEFAULT.LINK_BYNAME
Nimiketunnus: ITEM.DEFAULT.LINK_BYCODE
Mallin tunnus: MODEL.DEFAULT.LINK_BYCODE
Piirustuksen tunnus: DRAWING.DEFAULT.LINK_BYCODE
Dokumentin tunnus: 0000000001.DEFAULT.LINK_BYCODELiitynnät viennissä

Oletusarvoisesti Flow ei viennissä kirjoita tietoa kaikista liittyvistä objekteista.

  • Tämä johtuu siitä, että liittyviä objekteja voi olla huomattava määrä ja kaikkia liityntöjä ei haluta viedä.
  • Jos kuitenkin käyttäjä haluaa viedä tiedon kaikista liittyvistä objekteista, tulee seuraava avainsana asettaa:


Avainsana

pdm.export.alllinks = true

Tällä asetuksella viennissä kirjoitetaan kaikki liittyvät objektit siirtotiedostoon, oli liityntöjä kuinka paljon tahansa.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.