Skip to main content
Skip table of contents

Yksilörakenteiden luonti ja muokkausYleistä

Nimikerakenne:

 • Muodostuu nimikkeestä, jonka alla on muita nimikkeitä. Rakenteessa voi olla useita hierarkkiatasoja.

Suunnittelurakenne:

 • Nimikerakenne, joka muuttuu aikojen kuluessa siihen tehtävien muutosten (revisioiden) perusteella. Esim. viime vuonna toimitettu tuote poikkeaa tänä vuonna toimitettavasta tuotteesta joiltain osin, vaikka kumpikin on valmistettu samaan nimikerakenteeseen perustuen.

Yksilörakenne:

 • Muutoksilta suojattu (jäädytetty) nimikerakenne, jossa voi lisäksi olla muuta yksilöivää tietoa.

Tuote:

 • Ylemmän tason "kuluttaja-käsite" tietylle nimikerakenteelle tai yksittäiselle nimikkeelle. Kuvaa yleensä jotain myytävää kokonaisuutta.
 • Kun tuotteeseen kytketään nimikerakenne, kyseessä on tuoterakenne.

Tuoteyksilö:

 • Kuvaa jotain asiakkaalle räätälöityä tai konfiguroitua tuotetta, jolla on yksilöllinen nimikerakenne.

Tuoterakenteista yleisesti: Tuoterakenteet.


Luo yksilörakenne tuoteyksilön kautta

(1) Valitse tuote, jolla on tuoterakenne

 • Eli tuotteeseen on kytketty nimikerakenne eli ns. suunnittelurakenne.

(2) Valitse toiminto Tuote > Luo tuoteyksilö.

 • Flow avaa keskusteluikkunan Lisää Tuoteyksilö.
 • Katso tuoteyksilön luonti ohjeesta Luo tuote ja tuoteyksilö kohtaa Luo tuoteyksilö.
 • Tuoteyksilöön voit tallentaa mm. loppuasiakkaan tietoja tai liittää tuoteyksilökohtaista dokumentaatiota.

(3) Valitse tuoteyksilö(4) Valitse toiminto Tuoteyksilö > Tee yksilörakenne.

 • Flow avaa keskusteluikkunan Tee yksilörakenne.

Voit luoda tuoteyksilölle vain yhden yksilörakenteen

Toiminto Tuoteyksilö > Tee yksilörakenne ei ole käytettävissä, jos yksilörakenne on jo luotu.

(5) Hyväksy tai syötä yksilörakenteen tunniste.

 • Flow ehdottaa yksilörakenteen tunnisteeksi tuoteyksilön tunnusta.

(6) Syötä yksilörakenteen kuvaus

(7) Valitse toiminto Tee.

 • Flow kopioi tuotteeseen kuuluvan tuoterakenteen tuoteyksilön tuoterakenteeksi, eli syntyy yksilörakenne.Yksilörakenteen nimikkeet on merkitty kellosymbolilla ja päänimike on merkitty violetilla värillä.


Luo yksilörakenne nimikkeen kautta

Näin syntynyt yksilörakenne ja sen päänimike voidaan jälkeenpäin liittää haluttuun kokonaisuuteen kuten projektiin tai tuotteeseen.

(1) Valitse nimike, jolla on rakenne.

(2) Valitse toiminto Nimike > Nimikerakenne > Tee yksilörakenne

 • Flow avaa keskusteluikkunan Tee yksilörakenne.

(3) Syötä yksilörakenteen tunniste.

 • Flow ehdottaa yksilörakenteen tunnisteeksi tuoteyksilön tunnusta.

(4) Syötä yksilörakenteen kuvaus

(5) Valitse toiminto Tee.

 • Flow kopioi tuotteeseen kuuluvan tuoterakenteen tuoteyksilön tuoterakenteeksi, eli syntyy yksilörakenne.


Luo yksilörakenne tuotekonfiguraattorilla

Tuotekonfiguraattori on maksullinen lisenssioptio.Muokkaa yksilörakennetta

Ominaisuus- ja rakennetietojen muokkaus

Yksilörakenteeseen kuuluvien nimikkeiden ominaisuustiedot on jäädytetty (vain luku on mahdollista), joten niitä et pysty muokkaamaan yksilörakenteen kautta.

 • Voit muokata vain päätason nimikkeen ominaisuustietoja.

Yksilörakenteseen on mahdollista tehdä elinkaaren aikaisia muutoksia (esim. varaosatiedot tms.).

 • Varaa yksilörakenteen haluttu kokoonpano muokattavaksi Nimike > Varaa -toiminnolla, tee halutut muutokset rakenneriveille ja tallenna lopuksi tehdyt muutokset rakenteeseen valitsemalla Nimike > Palauta.

Yksilörakenteen poisto

Yksilörakenteen voit poistaa järjestelmästä sen päänimikkeen Nimike > Poista... -toiminnolla ja lopuksi poistamalla Roskakoriin siirtynyt nimike.

 • Vasta Roskakorista poisto hävittää myös yksilörakenteen osaluettelotiedot järjestelmästä.
 • Katso: Poista objekti.Yksilörakenteen siirto ERPiin


Yksilorakenne - ERP

Yksilörakennetta et voi siirtää ERPiin. Siirto ei ole tuettu.


Mikäli vastaava rakenne halutaan siirtää ERPiin, alkuperäinen rakenne on merkittävä siirtotilaan (Hyväksytty), jolloin ennen yksilörakenteen tekoa oleva rakenne siirtyy ajastetusti ERPiin.

 • Yksilörakenne perii alkuperäisen rakenteen tilan (tässä tapauksessa Hyväksytty) ja käyttöliittymässä yksilörakenne näkyy Siirtotilassa "Odottaa", mutta se ei silti siirry.

Yksilörakennetta tukevat toiminnot

Yksilörakenteen kautta voit hyödyntää nimikerakenteen toimintoja kuten:

 • Nimike > Nimikerakenne > Hae dokumentteja.
 • Nimike > Nimikerakenne > Hae nimikkeitä.
 • Nimike > Nimikerakenne > Raportit.
 • Nimike > Nimikerakenne > PDF-kirja.
Yksilörakenne Vertex G4:ssä

Lue yksilörakenne Vertex G4:ään

Kun ensimmäistä kertaa avaat yksilörakennetta, avaa se muokattavaksi ja muista myös palauttaa yksilörakenne.

 • Tämä sen takia, että Vertex G4 luo mallin yksilörakenteen tietojen perusteella tyhjästä ja vasta palautus tallentaa sen.
 • Jos unohdit palauttaa mallin tai luit sen katseltavaksi, malli avautuu seuraavalla katselukerralla tyhjänä kokoonpanona.

Jos yksilörakenteen malli on tyhjä, korjaa tilanne seuraavasti:

 • Kirjaudu Flow'hun ja poista yksilönimikkeeseenliittyvä malli.
 • Poista sen jälkeen malli myös roskakorista.
 • Avaa tämän jälkeen malli muokattavaksi Vertex G4:llä.

Vasemmalla normaali nimikerakenne (Vertex G4:n puu).

Oikealla yksilörakenne. (Puussa violetit symbolit).

Katsele yksilörakennetta Vertex G4:llä

Huomaa: Yksilörakenteessa ei ole osien välillä lainkaan ehtoja. Sen sijaan osat on lukittu paikoilleen.

 • Ehtojen poistaminen johtuu siitä, ettei nimikerakenteen kaikkia mahdollisia revisioiden kombinaatioita ole koskaan tallennettu Flow'hun, joten kokoonpanossa mahdollisesti olevat ehdot voisivat johtaa ei-toivottuun lopputulokseen.

Yksilörakenteen muokkaus

Et voi muokata yksilörakennetta siten, että muutokset näkyisivät mallissa.

 • Huomaa, että yksilörakenteen mallissa tehdyt muutokset eivät päivity Flow'ssa olevaan rakenteeseen.

Jos yksilörakenteen malliin pitäisi tehdä merkittäviä muutoksia, tallenna yksilörakenne uudeksi nimikkeeksi ja tee muutokset siihen.JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.