Skip to main content
Skip table of contents

Kokoonpano ilman nimikkeitä

Taustaa

Tarve: halutaan suunnitella kokoonpano, johon osat ostetaan suoraan piirustuksen mukaan, ei siis ”virallisesti” tuotantonimikkeistön avulla. Tällaisia ovat mm. tuotannossa tarvittavat kiinnittimet, jigit ja muut tuotannon apuvälineet, joiden tekemiseen tarvittava materiaali ei ole ERP:ssä.

Toinen yleinen tarve on se, että suunniteltu kokonaisuus teetetään alihankinnassa, joten sen osien tarvitsemia nimikkeitä ei Flow:ssa ole, eikä niitä tarvitakaan, koska osat hankkii tai valmistaa alihankkija. Usein näihinkin dokumentteihin silti siis tarvitaan osaluettelo, jotta alihankkija osaa käyttää oikeita osia tai materiaaleja.

Työn kuvaus

Perustetaan uusi kokoonpano. Jos kyseessä on tuotannon laite tms, joka ei kuulu tuotehallintaan, perustetaan vain malli, ei nimikettä (kuva alla).

Jos kyseessä on alihankkijalta ostettava kokoonpano, jolle tarvitaan nimike, perustetaan nimike ja malli samanaikaisesti kuten yleensä.
Mallinnetaan kokoonpanoon uusia osia tai lisätään ”rautakauppatavaraa". Rautakauppatavara löytyy alla olevan kuvan mukaan toiminnolla "komponentti/profiili paikallisesta arkistosta".
Tehdään mallista piirustus projektioineen ja lomakkeineen. Tämän jälkeen kirjaudutaan ulos Flow:sta.
Päivitetään kuvan osaluettelo painamalla piirustuksessa F5 tai hiiren oikealla ”Päivitä piirustus”. Osaluettelo tulee nyt suoraan mallin osien attribuuteilta, ei Flow:sta. Osien osaluetteloon tulevia tietoja (vaikka oikeita nimikkeitä ei tässä käytetäkään) voi muuttaa kokoonpanomallissa näin:
Tämän jälkeen kirjaudutaan uudelleen Flow:hun, jotta voidaan palauttaa suunnitelma sinne:
Kirjautumisen jälkeen palautetaan malli ja sen piirustus (sekä nimike, jos sellainen on perustettu):Lopputulos


Lopputuloksena Flow:ssa on malli ja piirustus, mutta ei yhtään nimikettä (kuva alla). Piirustus linkitetään sitten haluttuihin objekteihin (tuotantokoneet, tuotteet, projektit jne).

Jos kyseessä on ostettava kokoonpano, Flow:ssa on nimike, malli ja piirustus, mutta ei osaluetteloa, koska osat tekee alihankkija. Tuotetiedonhallinnan näkökulmasta tämä nimike on siis ostokomponentti, joka tehdään päämiehen piirustuksen mukaan.JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.