Skip to main content
Skip table of contents

Rinnakkaistiedostojen nimeäminen (pdm.vxconverter.filename.convert ja pdm.adlibpdfconverter.filename.convert )

Avainsanalla pdm.vxconverter.filename.convert määritellään piirustusten ja mallien nimimuunnokset

Avainsanalla pdm.adlibpdfconverter.filename.convert määritellään toimisto- eli Office-dokumenttien nimimuunnokset (Neevia)

Toteuta rinnakkaistiedostojen nimeäminen automaattisesti

Kun lisäät tai palautat tiedoston Flow'hun, taustakääntäjä muuntaa sen rinnakkaisiin formaatteihin, esimerkiksi PDF-, DWG-, DXF-, IFC-, GLB-  ja STEP-formaatteihin. Jos haluat antaa näille rinnakkaistiedostoille päätiedostosta poikkeavan tiedostonimen (esimerkiksi selvyyden vuoksi), määritä  avainsanan pdm.vxconverter.filename.convert avulla syntyvän nimen muoto. Toimisto- eli Office-dokumenttien nimimuunnokseen käytetään avainsanaa pdm.adlibpdfconverter.filename.convert. Näiden molempien avainsanojen arvoilla on sama syntaksi, eli niitä käytetään samalla tavalla, joten niillä on tämä yhteinen käyttöohje.

Avainsana muokataan:

Portaali > Systems Administration > Miscellaneous > System Settings
Oletusarvo

pdm.vxconverter.filename.convert  arvo default

pdm.adlibpdfconverter.filename.convert  arvo default

 • Tarkoittaa että rinnakkaistiedoston nimi saa saman "vartalon" (engl. basename) kuin päätiedostokin.
 • Esimerkiksi Vertex-piirustuksesta AB1234.vxp syntyvä DWG-tiedosto on nimeltään AB1234.dwg ja syntyvä PDF-tiedosto on nimeltään AB1234.pdf
 • Vastaavasti Word-tiedostosta koe.docx syntyy PDF-tiedosto nimellä koe.pdf
Arvon muokkaus

Muodosta uusi tiedostonimi dokumentin kenttien sisällön perusteella.

 • Luettele kentät ja erottele ne alaviivalla (_) tai miinusmerkillä (-).
 • Jos haluat antaa rinnakkaistiedoston vartalolle nimen, jossa esiintyy Tunnus ja Kuvaus, muodosta avainsanan arvo seuraavasti:.
  • Tunnus-kentän sisäinen nimi on OBJCODE
  • Kuvaus-kentän sisäinen nimi on DESCR
 • Kirjoita avainsanan arvoksi OBJCODE_DESCR

Avainsanan arvo OBJCODE_DESCR

Ohjelma korvaa tiedostonimen erikoismerkit (välilyönnit, ä- ja ö-kirjaimet yms.) miinusmerkeillä.

Esimerkki:

 • Piirustuksesta, jonka tunnus on VX005533 ja kuvaus on Kiinnityslaippa, tallennetaan PDF-muotoinen rinnakkaistiedosto VX005533_Kiinnityslaippa.pdf
 • Piirustuksesta, jonka tunnus on VX006644 ja kuvaus on Pääkannake, tallennetaan PDF-muotoinen rinnakkaistiedosto VX006644_P-–kannake.pdf

Esimerkki erikoistapauksesta: jos kentän nimessä on alaviiva, kirjoita sen eteen kenoviiva (\_) :

 • Jos haluat tiedostonimeen kentän OBJCODE ja (alaviivallisen) kentän DESCR2_EN, määrittele avainsanan arvoksi OBJCODE_DESCR2\_EN

Voit käyttää mm. seuraavia ohjaavia varattuja sanoja:

 • OBJCODE dokumentin tunnus
 • OBJNAME dokumentin nimi
 • DESCR dokumentin kuvaus
 • DESCR1\_EN dokumentin englanninkielinen kuvaus
 • DESCR2\_EN dokumentin englanninkielinen kuvaus 2
 • DESCR2\_FI dokumentin suomenkielinen kuvaus 2
 • EXTVCID dokumentin revisionumero, myös nollarevisio
 • EXTVCIDNOZERO dokumentin revisionumero, nollarevision tapauksessa jätetään revisiomerkintä pois
 • ORIGFILENAME dokumentin päätiedoston nimen vartalo
 • ORIGFILENAMENOSPACE dokumentin päätiedoston nimen vartalo niin, että välilyöntimerkit muunnetaan alaviivoiksi


Lisää esimerkkejä:

Avainsanan arvoDokumentin tunnusDokumentin kuvausDokumentin revisioDokumentin päätiedoston nimiPDF-tiedoston nimi
ORIGFILENAMENOSPACE_OBJCODE-EXTVCIDNOZEROD00123(mitä tahansa)0Test me.docxTest_me_D000123.pdf
ORIGFILENAMENOSPACE_OBJCODE-EXTVCIDNOZEROD00123(mitä tahansa)2Test me.docxTest_me_D000123-2.pdf
ORIGFILENAME_OBJCODE-EXTVCIDD00123(mitä tahansa)0Test me.docxTest me_D000123-0.pdf
ORIGFILENAME_OBJCODE-EXTVCIDD00123(mitä tahansa)2Test me.docxTest me_D000123-2.pdf
OBJCODE_DESCRVX00124cylinder(mikä tahansa)(mikä tahansa)VX00124_cylinder.pdf

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.