Skip to main content
Skip table of contents

Tuote

 Eng: Product

Käyttötarkoitus

Tuoteobjektin tarkoitus on liittää tuotteeseen liittyvät dokumentit ja muut objektit yhteen.

Tuotteeksi määritellään useimmiten jokin myytävä kokonaisuus.

  • Voit liittää tuotteen esimerkiksi asiakkaaseen, projektiin tai toiseen tuotteeseen.
  • Tuotteeseen kannattaa liittää vain päätason nimike, jonka rakenne kuvaa tuotteen sisältämät osat ja palvelut.
  • Tuotteeseen liittyvät mallit ja piirustukset löydät seuraamalla nimikkeen rakennetta ja katsomalla sieltä dokumenttirakennetta.
  • Voit liittää tuotteeseen myös esimerkiksi muutoksia ja kommentteja, jolloin ne näkyvät tuotteen yhteydessä.

Toiminnot

Yleiset ohjeet

Tuoteobjekteja etsitään, lisätään ja käsitellään samoin kuin kaikkia muitakin objekteja.

Tuotteeseen liittyvät ohjeet

Työkalut

Lisää tuotteeseen liittyville objekteille liityntä tuoteobjektiin.

Mapitustyökalun avulla tuotetaan tuotteeseen liittyvistä asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeista kooste.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.