Skip to main content
Skip table of contents

Tapahtuma

 Eng: Event

Käyttötarkoitus

Tapahtuma kuvaa jotain tilaisuutta tai muuta aktiviteettia, joka voi liittyä esimerkiksi asiakkaaseen, projektiin tai tuotteeseen.

  • Tapahtumia voivat olla esimerkiksi käyttöönotto, huolto tai laiterikko.
  • Voit linkittää tapahtumaan dokumentteja ja muutoksia.
  • Myöhemmin voit lisätä tapahtumaan kommentteja.


Toiminnot

Yleiset ohjeet

Tapahtumaobjekteja etsitään, lisätään ja käsitellään samoin kuin kaikkia muitakin objekteja.


Työkalut

Lisää tapahtumaan liittyville objekteille liityntä tapahtumaobjektiin.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.