Skip to main content
Skip table of contents

Asennus


Kaukana kotoa

Asennustyömaalla ollaan asiakkaan tontilla ja yrityksen monien toimintojen ulottumattomissa. Jos yritys käyttää Flow-järjestelmää, asentaja pääsee hakemaan suoraan Flow'sta asennettavan tuotteen piirustukset ja mallit. Kaikki Flow'sta haetut piirustukset ja mallit ovat varmasti ajan tasalla. Jos asennuspaikka on eri aikavyöhykkeellä kuin yrityksen pääkonttori, suunnitteluosasto ei edes pystyisikään palvelemaan asentajaa kaikkina asennustyön hetkinä. Koska asennustyön edistyminen on tärkeää, ei vuorokauden viiveisiin ole varaa, vaan omatoiminen, ajantasaisen tiedon hakumahdollisuus on sitäkin tärkeämpää.

Raportointi

Jotkut asennukset vaativat raportointia. Flow-käytössä asentajan on mahdollista tallentaa asennusraportti suoraan Flow-järjestelmään, missä projektin johto voi tarkastella raporttia heti tuoreeltaan. Jos asennustyömaalla havaitaan ongelmia, joihin tuotteen suunnittelulla voidaan vaikuttaa, asentaja voi laatia kehitysehdotuksen. Tämä kehitysehdotus laitetaan kehitystyöstä vastaavan henkilön vastuulle. Tämä henkilö näkee Flow'sta viimeistään sisäänkirjautumisen yhteydessä omalla vastuulla olevat kehitysehdotukset, voi ottaa niihin kantaa ja delegoida kehitystyötä eteenpäin. Tällä tavalla asennustyössä havaitut ongelmat saadaan heti arvioitavaksi ja työn alle.

As-Built

Joskus asennustyö vaatii osien muokkausta asennustyömaalla. Näissä tapauksissa on kyse as-built -rakenteesta. Siitä pitää saada tieto suunnitteluun, koska muutoin asennettu tuote ei enää vastaa suunnittelussa tallennettuja dokumentteja. Kehitysehdotuksen voi asentaja tallentaa Flow'hun milloin tahansa, jotta asennuspaikalla tehdyt muutokset eivät pääse unohtumaan. Jotkut nimikerakenteeseen tehdyt muutokset (esim tiivisteliiman lisäys tai laakerin vaihto toiseksi) voidaan korjata heti asennuspaikalla Flow'hun, kunhan yrityksen käytäntöjä revisioinnista ja as-built -rakenteen tallennuksesta noudatetaan.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.