Skip to main content
Skip table of contents

Revisioi dokumenttiYleistä

Vertex Flow'ssa dokumentti voidaan revisioida palautuksen yhteydessä, jolloin päätetään, onko dokumentista syytä tehdä uusi revisio.

  • Myös dokumentin tila voi pakottaa tekemään dokumentista uuden revision. Katso: Revisiointi.Palauta ja revisioi dokumentti

(1) Varaa dokumentti muokattavaksi toiminnolla Dokumentti > Varaa ja Avaa.

  • Flow käynnistää liitetiedoston päätteeseen liittyvän sovellusohjelman ja avaa dokumentin.

(2) Muokkaa dokumentin liitetiedostoa ja tallenna se sovellusohjelmalla.

(3) Valitse Flow'ssa toiminto Dokumentti > Palauta.

  • Flow avaa keskusteluikkunan Palauta varaus.

(4) Muokkaa tarvittaessa kuvausta.

(5) Valitse Tee seuraava revisio.

(6) Kirjoita tarvittaessa Muutoksen kuvaus.

(7) Jos haluat vaihtaa dokumenttiin liittyneen liitetiedoston uuteen liitetiedostoon, valitse Tiedosto-kentän toiminto Valitse...

  • Selaa ja valitse korvaava liitetiedosto tai
  • Raahaa ja pudota liitetiedosto kuvassa näkyvälle keltaiselle alueelle.

(8) Lisää tarvittaessa dokumentille liityntä.

(8.1) Valitse 

 haluamasi  objektityypin kohdalla.

  • Flow avaa hakunäytön.

(8.2) Syötä tarvittaessa hakuehdot.

(8.3) Valitse Haku.

  • Flow listaa hakuehdot täyttävät objektit.

(8.4) Valitse liittyvä objekti.

(9) Valitse toiminto Palauta varaus.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.