Skip to main content
Skip table of contents

Osto


Osto ja ERP

Yleensä ostotoiminta on yrityksissä toteutettu siten, että se tukeutuu pitkälti ERP-järjestelmään, joka sisältää myös varastosaldon hallinnan. Kuitenkin Flow'ssa tuotetaan suunnittelurakenne ja se generoi ostotarpeita. Erityisesti pitkän toimitusajan komponentit tai raaka-aineet tarvitsevat nopeaa reagointia myös hankintapuolella. Flow'ssa voidaan työnkierrolla hallita viestitystä tällaisissa tapauksissa: ostoon saadaan suoraan suunnittelupöydältä lähtemään pyyntö pitkän toimitusajan hankintatarpeesta. Tämä ei edellytä sitä, että koko rakenne on saatu valmiiksi ja siirrettyä ERP-järjestelmään.

Piirustukset

Osto-osaston työtä helpottaa myös se, että Flow-käytössä kaikki suunnittelusta tallennetut piirustukset saavat automatiikalla rinnalleen PDF-muotoisen piirustuksen. Tämä on Flow'n lisenssioptio, joka useimpiin Flow-asennuksiin on hankittu, koska se vähentää huomattavasti turhaa viestintää: Piirustuksen voi kuka tahansa Flow-käyttäjä ladata katseltavaksi ilman, että sitä pitää erikseen suunnittelusta pyytää. PDF-tiedoston Flow-käyttäjä saa aina avatuksi ilman CAD-lisenssiä.

Muut speksit

Nimikkeeseen liittyy usein muitakin kuin CAD- dokumentteja, esim. tuotemäärittelyjä ja -vaatimuksia, ja nämäkin osto saa suoraan nimikkeen kautta.

Kustannustietoisuus

Osto voi myös täydentää nimikkeelle keskimääräisen ostohinnan, mikä lisää muiden osastojen kustannustietoisuutta.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.