Skip to main content
Skip table of contents

Kopioi projekti dokumentteineen

Yleistä

Voit käyttää mitä tahansa projektia uuden projektin pohjaprojektina ja samalla kopioida kaikki projektin sisältämät dokumentit uuden projektin alle.

  • Toiminto on tarkoitettu lähinnä ns. template-projektien kopiointiin.

Kopio projekti uuden projektin pohjaksi

(1) Valitse Arkisto-välilehti.

(2) Etsi ja valitse projekti, jonka haluat kopioida uuden projektin pohjaksi.

(3) Valitse toiminto Projekti > Kopioi.

  • Flow avaa keskusteluikkunan Lisää projekti.

(4) Täydennä projektin tiedot.


(5) Valitse liitynnät-lohkosta 

 Kopioi dokumentit.

(6) Tee kopiointi valitsemalla toiminto OK.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.