Skip to main content
Skip table of contents

Projekti

 Fin: Project

Käyttötarkoitus

Projekti on jokin suunnittelukokonaisuus (sisäinen tuotekehityshanke) tai jokin asiakkaaseen liittyvä projekti (toimitusprojekti), jonka tarkoitus on koota yhteen samaan kokonaisuuteen liittyvät dokumentit ja muut objektit.

ERP-järjestelmässä toimitusprojekti perustetaan yleensä vasta silloin, kun on saatu asiakkaalta tilaus. Kuitenkin Flow-järjestelmässä projektista on hyötyä jo tarjousvaiheessa: projektille voidaan liittää tarjousvaiheen dokumentteja, kuten asiakkaan sähköpostit, tarjousdokumentti ja sisäiset palaverimuistiot. Näin tarjousvaiheen dokumentit pysyvät tallessa ja niihin voidaan palata, jos asiakas etenee kaupassa vasta pitkän ajan kuluttua.

ERP-integraatiossa kannattaa harkita nimikkeiden ja rakenteiden siirron ohella myös projektidatan integrointia. Tällä tavalla vältytään ylimääräiseltä työltä ja kirjoitusvirheiltä.

Aliprojektien avulla voidaan toimitusprojekti jakaa osiin. Tämä auttaa myös päämiehen tiedonhallintaa: alihankkijalle voidaan antaa oikeudet vain johonkin tiettyyn kokonaisuuteen, jonka aliprojekti määrittelee.

Flow'n selainkäyttöliittymässä

  • Voit valita projektille pohjaprojektin, jolloin Flow kopioi määrätyt dokumentit projektin alle ja luo niihin liitynnät.
  • Voit myöhemmin liittää projektiin dokumentteja, muutoksia ja kommentteja.

Toiminnot

Yleiset ohjeet

Projektiobjekteja etsitään, lisätään ja käsitellään samoin kuin kaikkia muitakin objekteja.

Projektiin liittyvät ohjeet

Projektien ja niiden sisällön näkyvyyttä hallintaan yleisillä käyttöoikeuksilla sekä projektien roolikohtaisilla oikeuksilla.Työkalut

Lisää projektiin liittyville objekteille liityntä projektiobjektiin.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.