Skip to main content
Skip table of contents

Luo uusi objekti

Yleistä

Voit luoda uuden objektin joko tyhjältä pöydältä tai kopioimalla vanha objekti pohjaksi. Voit myös luoda uuden dokumentin raahaamalla tiedosto eli nk. vedä ja pudota -tekniikalla.

Nimike-objekti, johon liittyy malli ja piirustus voidaan kopioida siten, että malli ja/tai piirustus säilyy linkkinä myös uudelle nimikkeelle tai malli ja nimike kopioidaan uusiksi objekteiksi nimikkeen mukana.

Luo uusi objekti tyhjältä pöydältä

(1) Valitse Objektityyppi.

(2) Valitse tarvittaessa objektityypin alta luokite.

 • Jos et valitse luokitetta, voit valita sen täyttäessäsi objektikortilla objektin ominaisuustietoja

(3) Valitse tilannekohtainen toiminto Uusi Objekti, jossa sana Objekti on korvattu objektityypillä.

 • Esim. Uusi Projekti, Uusi nimike tai Uusi dokumentti.
 • Flow avaa objektin ominaisuudet (objektikortin), jossa on ehdotettu objektille Tunnusta sekä täytetty kohta Luokite, jos toimit kohdan 2 mukaisesti

(4) Täytä objektikortti

 • Pakolliset kentät (A) näkyvät vaalean sinisenä, eikä ohjelma anna luoda uutta objektia, ennen kuin kaikki pakolliset kentät on täytetty.
 • Painikkeella 
   (B) käynnistyy toiminto, jonka avulla voit hakea kentälle sisällön.
 • Esivalintapainike (C) avaa listan, jolla voit valita kentälle sisällön.
 • Kenttä voi saada sisältönsä ohjelmallisesti (D), jolloin et voi itse sitä täyttää.
 • Voit lisätä uudelle objektille liityntöjä olemassa oleviin objekteihin

(5) Valitse OK

 • Ohjelma tarkastaa, että täytit kaikki pakolliset kentät.
 • Jos pakollisia kenttiä oli täyttämättä ohjelma näyttää ne.

Luo objekti kopioimalla

Objektien luonti kopioimalla säästää aikaa, jos objektien ominaisuustiedot ovat pitkälle yhteneviä.

 • Jos esim. haluat kopioida olemassa olevan kuusioruuvin M8x40 nimikkeen uudeksi kuusioruuviksi M8x50, tarvitsee kopioinnin jälkeen muuttaa vain uuden ruuvin mittatieto oikeaksi.

Jos objekti luodaan kopioimalla ja objektiin liittyy liitetiedosto (esim. malli tai piirustus), niin kopioinnin optioissa täytyy olla tarkkana, jotta saadaan haluttu lopputulos.


(1) Etsi kopioitava objekti

(2) Valitse objekti, joka kopioidaan

 • Esim. Nimike tai Projekti

(3) Valitse toiminto Objekti > Kopioi  (Jossa sana Objekti on korvattu objektityypillä).

 • Esim. Nimike > Kopioi tai Projekti > Kopioi
 • Flow kopio objektin ominaisuustiedot ja avaa ominaisuuskortin täytettäväksi


 • Jos objektiin liittyy liitetiedosto (kuten kuvan nimikkeeseen liittyy malli), niin pitää valita mahdollinen liityntä.


Kopioitava nimike, johon liittyy mittavarioituva malli, kannattaa linkittää malliin.

Luo uusi objekti raahaamalla

Voit luoda uusia dokumentit-ryhmän objekteja myös raahaamalla

 • Tarvittaessa voit raahata useita tiedostoja kerralla.
 • Raahaamalla liittäminen on käytettävissä kaikille tiedostotyypeille, kuten dokumenteille, valokuville ja videoille.
 • Flow'hun syntyy dokumenttiobjekti, joka saa tiedostokseen raahatun tiedoston.
 • Katso Luo dokumentti vedä ja pudota -menetelmällä.

(1) Valitse dokumenttityyppi Dokumentit-ryhmästä.

(2) Valitse

Luokite.

 • Flow avaa alueen "Lisää uusi raahaamalla tai Valitse..."

(3) Raahaa ja pudota tiedostoja em. alueelle.

 • Vaihtoehtoisesti voit valita kohdan Valitse, hakea oikean kansion ja valita sieltä Ctrl-näppäin pohjassa liitettävät tiedostot.

Esimerkki objektin ominaisuustiedoista

Esimerkissä on Dokumentille tyypillinen objektikortti.


Tunnus: Tunnus on objektille yksikäsitteinen, ja se voidaan määritellä täyttymään automaattisesti uutta objektia luotaessa. Tällöin tunnus generoituu tunnussarjasta. Vaikka tunnus on yksikäsitteinen, sama tunnus voi olla nimikkeellä, nimikkeeseen liittyvällä mallilla ja malliin liittyvällä piirustuksella. Myös saman objektin eri versioilla on sama tunnus. Tunnuksessa voit käyttää vain sallittuja merkkejä. Ne ovat kirjaimet a-ö ja A-Ö, numerot 0-9, alaviiva (_), miinusmerkki (-), plusmerkki (+), kauttaviiva (/) ja piste (.)

Revisio: Revisioinnilla hallitaan objektin muutostiedot ja elinkaari. Hyväksytty-tilassa olevaan objektiin tehdyt muutokset tallentuvat aina uutena versiona. Hyväksytty-tilassa olevan objektin palautuksen yhteydessä versiomuutokseen tallentuu muutoksen tekijä, päivämäärä ja muutoksen kuvaus.

Nimi: Voit nimetä objektin haluamallasi tavalla. Käytä kuitenkin nimessä vain seuraavia merkkejä; kirjaimet a-ö ja A-Ö, numerot 0-9, erikoismerkit yhdysmerkki (-), alaviiva (_), piste (.) tai tyhjä merkki ( ).

Kuvaus: Kuvaukseen voidaan kirjoittaa objektille havainnollistava kuvausteksti.

Luokite: Luokite ryhmittelee objektit ja luokiterakenne on yleensä hierarkinen. Voit käyttää luokitetta objektin hakuehtona.

Julkisuusaste: Ohjaa nimikkeiden käyttöoikeuksia järjestelmässä. Kaikki nimikkeet saavat perustettaessa oletusarvoisen julkisuusasteen. Esimerkiksi yrityksen sisäisille objekteille voit antaa eri julkisuusasteita riippuen siitä, ovatko tietyt dokumentit yrityksen sisällä tarkoitettu vain johtoryhmän nähtäviksi vai ovatko ne näkyvissä kaikille käyttäjille.  Oletusarvoisesti objekti saa julkisuusasteen Yleinen.

Vastuuhenkilö: Objektille voidaan määrittää vastuuhenkilö. Asetuksista riippuu, missä tapauksissa vastuuhenkilölle lähtee viesti objektin muutoksista.

Tila: Tilan avulla hallitaan objektin näkyvyyttä, käytettävissä olevia toimintoja, tiedottamista ja hakutoimintoa. Myös objektin elinkaari määritetään tilojen avulla. Esimerkiksi dokumentti on tarkastettava ennen kuin sen voi hyväksyä, tai hyväksyttyä dokumenttiversiota ei voida muokata tai poistaa. Sallitut tilasiirtymät määritetään muokkaamalla tilamallia, joita voi olla useita. Eri objektityypeillä voi olla erilaiset tilamallit. Kullekin objektityypille voi olla voimassa vain yksi tilamalli. Jos objektityypin tilamallia vaihdetaan, vaihtuu vain uusien objektien tilamalli vanhojen säilyttäessä oman tilansa. Asiakassovituksista riippuen objektin tilan muuttaminen saattaa pakottaa valitsemaan vastuuhenkilön.

Liitynnät: Liitynnät-kohdassa näkyy objektiin liitetyt muut objektit. Voit ehdä liityntöjä kaikkien objektityyppien välille.

Tiedostot: Tiedostot-kohdassa näkyvät objektiin liitetyt tiedostot. Tällaisiä voivat olla esimerkiksi Office-dokumentit, kuvat yms. Monilla objekteilla on useita tiedostoja: natiivitiedosto, johon muutokset tehdään sekä tästä automaattisesti käännettyjä katselutiedostoja. Valitsemalla

näet liitetyn tiedoston tiedot.

Muokkaa objektin ominaisuuksia

Katso: Muokkaa objektin ominaisuustietoja

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.