Skip to main content
Skip table of contents

Tunnussarjat

Taustaa

Tunnussarjan käyttö yhtenäistää yrityksen käytäntöjä ja helpottaa tunnuksen "keksimistä". Tunnuksen voi useimmiten antaa käsinkin, mutta järkevää on varata uudet tunnukset numerosarjasta. Vaikka ns. kuvaavista koodeista ollaan yleisesti luopumassa, halutaan usein silti ryhmitellä nimikkeet tunnussarjoittain esim. siten, että raaka- aineille, ostokomponenteille ja omavalmisteisille nimikkeille on kullekin omat sarjansa.

Alla on kerrottu, miten tunnussarjat määritellään.

Kirjaudu

Kirjaudu ensin Flow:hun käyttäjänä, jolla on System Administration- oikeudet.


Siirry portaaliin

Avaa taulukko

Avaa Code Series kuvan mukaisesta paikasta, ja sieltä New:


Määritä uusi sarja

Last used number: Numero, josta aloitetaan

Code Series: Sarjan tunnus, johon viitataan objektityypin valinnassa

Code Format: Tunnuksen muoto. #- merkkien sisällä on numero, joka kasvaa automaattisesti uusia objekteja perustettaessa. Esimerkissä tunnus alkaa kirjaimella M ja siinä on viisi numeroa.

Description: nimi, joka näkyy käyttäjälle uutta tunnusta luotaessa ja tunnussarjaa valittaessa.


Liitä objektityyppiin

Seuraavaksi pitää määritellä em. sarja käytettäväksi jollekin objektille, esimerkissä nimikkeelle:


Taulukko listaa kohteet (objektityypit) ja niille käyössä olevat koodisarjat. Yhdellä kohteella voi olla käytössä useita koodisarjoja ja ne saa valintatilanteessa Order-kentän mukaiseen järjestykseen. Default of Object Type -valinta määrittää mikä koodisarja on oletusarvoisesti valittuna.

-

Perustetaan uusi “New” ja täytetään tieto alla olevan kuvan mukaisesti:

Ota käyttöön

Poistu portaalista tavalliseksi käyttäjäksi. Kun teet uutta nimikettä, voit nyt valita tunnussarjan kuvan mukaan:


Samalla periaatteella toimivat muutkin Flow:ssa olevat objektit, kuten dokumentit, projektit, tuotteet, resurssit, ym.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.