Skip to main content
Skip table of contents

Revisioi SolidWorks-malli

Yleistä

Vertex tarjoaa SolidWorksin Flow-integraatiota varten erillisen Flow for SolidWorks -lisäosan, jonka avulla voit avata Flow'hun tallennettuja malleja ja piirustuksia suoraan SolidWorksiin muokattavaksi ja tarkasteltavaksi. Lisää tietoa löydät Flow for SolidWorks dokumentaatiosta

SolidWorks-mallien revisiointia varten löydät tietoa Flow for SolidWorks dokumentaatiosta

SolidWork mallien ja piirustusten kanssa revisiointi tehdään samoilla periaatteilla kuin G4:ssä. Myös työkierrot voidaan laatia vastaavasti kuin G4-malleille ja -piirustuksilleJavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.