Skip to main content
Skip table of contents

Objektiin liittyvä tiedostoYleistä

Objektiin voi liittyä tiedostoja, esimerkiksi Dokumentti-objektiin liittyy Wordilla tehty docx-tiedosto tai Malli-objektiin liittyy Vertex G4:llä tehty vxm-tiedosto. 

 • Nämä liitokset hallitaan Flow'ssa automaattisesti, eikä niihin käytetä Flow'n työkalutoimintoja Liitynnät > Näytä/Lisää/Poista.
 • Nämä liitokset näkyvät objektin kortin alareunassa Tiedostot-osion alla.

Objektiin voi liittyä useita tiedostoja: yksi päätiedosto ja lisäksi muita tiedostoja.

 • Päätiedosto on se tiedostomuoto, joka syntyy sovelluksessa, jolla kyseinen tiedosto on tehty.
 • Muut tiedostot ovat näistä automaattisesti luotuja, katselemiseen tarkoitettuja, esimerkiksi PDF-muotoisia tiedostoja.


Päätiedosto

Päätiedosto on se tiedostomuoto, joka syntyy sovelluksessa, jolla kyseinen tiedosto on tehty, esimerkiksi

 • Vertex G4:n mallitiedosto, jonka pääte on .vxm, esim. 15600.vxm
 • Vertex G4:n piirustustiedosto, jonka pääte on .vxm, esim. 15600.vxp
 • Wordin tiedosto, jonka pääte on .docx, esim. Muistio2013_1.docx
 • ja lisäksi useita muita tiedotomuotoja.


Muut tiedostot

Muut tiedostot ovat näistä automaattisesti luotuja, yleensä katselemiseen tarkoitettuja tai toisia järjestelmiä varten käännettyjä tiedostoja, esimerkiksi

 • Yleinen (Adobe Acrobat) katselutiedosto, jonka pääte on .pdf, esim. Muistio2013_1.pdf
 • DXF-muotoon käännetty piirustus, jonka pääte on .dxfesim. 15600.dxf
 • STEP-muotoon käännetty malli, jonka pääte on .stp, esim. 15600.stp
 • ja lisäksi useita muita tiedotomuotoja.


Esimerkki

Vertex-piirustuksen VX3001628 Tiedostot-luettelostaJavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.