Skip to main content
Skip table of contents

Malli (SW)

 Eng: Model (SW)

Käyttötarkoitus

3D-malli, joka on tehty SolidWorksillä.


Toiminnot

Yleiset ohjeet

Malli(SW)-objekteja etsitään ja käsitellään samoin kuin kaikkia muitakin objekteja.

SolidWorks-malleihin ja mallinnukseen liittyvät ohjeet

Työkalut

Nimike, joka tehdään SolidWorksillä, saa automaattisesti liitynnän malliin tai piirustukseen.

Piirustus, joka tehdään mallista, saa automaattisesti liitynnän malliin.

Tee lista dokumenteista

Tulosta dokumenttien katselutiedostot

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.