Skip to main content
Skip table of contents

ERP-liityntä ja rakennerivin Purku-valinta (ROLLOUT)

Taustat

  • Laajennus olemassaolevaan toiminnanohjausliitynnän rakennesiirtoon (BOM).

  • Kun on tarve piilottaa suunnittelijoiden luoma tuotteen osaluettelohierarkia (“puumainen rakenne”) ERP-siirron yhteydessä ja helpottaa valmistusrakenteen luontia ERP-järjestelmässä.

Toiminta

  • Purku-valinnan huomiointi xml-rakennetta kerättäessä:

Esim. nimikkeen VX3001738, Kampikoneisto esiintyminen maastopyörän tuoterakenteessa.

Jos rakenneosalla (VX3001738) on Purku-valinta, kerätään myös sen alla oleva rakenne mukaan (taso tasolta alaspäin) niin kauan kuin rakenne loppuu tai Purku-valintaa ei enää löydy. Rakenteen xml-siirtotiedostossa “purettu” nimike (VX3001738) jää xml-siirtotiedostoon mukaan ja sen rakenteen osat tulostuvat heti perään. Rakenneosien kappalemäärät (Lkm) pysyvät alkuperäisinä (ei kertoimia lukumäärän mukaan) ja Määrä riippuvuus -valintaa ei huomioida.

Esimerkkitiedostot

Allaolevista siirtotiedostoista saat kuvan miten siirtotavat eroavat toisistaan (katso esim. VX3001738, Kampikoneisto erot). Havainnollisuuden vuoksi xml-tiedostoon PDMLINK-tagille on lisätty ROLLOUT-INFO tieto, jonka arvo kertoo ko.rakennerivin “äiti-tunnuksen”. Sen saa halutessa pois siirron asetuksissa (kts. luku Asetukset).

Siirtotiedosto: Spectral_structure.xml, siirrossa ei ole huomioitu purku-valintaa

Siirtotiedosto: Spectral_structure-ROLLOUT.xml, purku valinta on huomioitu siirrossa (tiedoston nimi muutettu esimerkin vuoksi)

Spectral_structure.xml Spectral_structure-ROLLOUT.xml

Asetukset

Uudet transfer.properties-tiedoston avainsanat:

CODE
# roll out BOM (true) instead of the standard one level BOM (default=false) (VXFLOW-77)
pdm.export.bom.rollout=true
# add parent item code into PDMLINK tag e.g. <PDMLINK... ROLLOUT-INFO="VX3001738">, default=true
#pdm.export.bom.rollout.applyinfo=false

Termit

  • Haamunimike (phantom item) - suunnittelun tuoterakenteessa oleva rakennerivi (nimike) jota ei haluta esiintyvän valmistusrakenteessa. Esim.: https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/supply-chain/production-control/phantom-items

  • Purku-valinta - valmistusrakennetta ohjaava rakennerivikohtainen valinta, ko. rakennerivin nimike on tässä rakenteessa “haamunimike”

  • Suunnittelurakenne - suunnittelijoiden tuottama tuoterakenne, jossa on useita tuotteen/tuoteperheen ylläpitoa helpottavia alikokoonpanoja (vrt. haamunimike)

  • Valmistusrakenne - tuotteen valmistusta varten “sievennetty” osalettelo, josta on poistettu haamunimikkeet

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.