Skip to main content
Skip table of contents

Rakenteellinen optio

Käyttötarkoitus

Rakenteellinen optio on konfiguroinnin valinta, johon liittyy tarkka ominaisuusmäärittely, esimerkiksi autossa tällainen voisi olla käsivalintainen vaihteisto.

  • Rakenteelliseen optioon liittyy nimike.

Lisenssivaatimus

  • Objektityyppi ei näy Flow'n peruskäyttäjälle.


Rakenteellisen optio -typpisten objektien käsittely edellyttää, että

  • Käyttäjän lisenssityyppi on Product Administrator ja
  • Käyttäjä kuuluu ryhmään Product Management Tools (tai muuhun ryhmään, jolla on oikeus Configurator Admin).


Toiminnot

Yleiset ohjeet

Rakenteellinen optio -tyyppisiä objekteja etsitään, lisätään ja käsitellään samoin kuin kaikkia muitakin objekteja.

Rakenteelliseen optioon liittyvät ohjeet


Työkalut

Voit etsiä ne valintarakenteet, joissa rakenteellista optiota on käytetty

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.