Skip to main content
Skip table of contents

Dokumentit ja niiden käsittelyYleistä

Mikä on dokumentti? Useimmille mieleen tulee Word-muotoinen teksti.

  • Dokumentti on yksi Flow'n objektityyppi, joka noudattaa pääosin muiden objektien käsittelyohjeita: 
  • Dokumentti muodostuu ominaisuustiedoista (metadatasta) ja liittyvästä tiedostosta, joka voi olla esim. Word-tiedosto, Excel-taulukko, valokuva, esitys, tietokoneohjelma, jne.
  • Dokumenttiin liitetyn tiedoston tyyppiä ei ole rajoitettu.
  • Dokumenttia avattaessa tai varattaessa se avautuu siinä ohjelmassa, joka tiedoston loppupäätteeseen on assosioitu.
  • Dokumenttiin voi liittyä liitetyn tiedoston lisäksi myös muita tiedostoja, jotka ovat pääsääntöisesti varsinaisen tiedoston johdannaistiedostoja, kuten katseluun tarkoitettu pdf-tiedosto.

Hyötyjä dokumentin tallennuksesta Flow-järjestelmään on mm.

  • Dokumentit ovat kaikki yhdessä paikassa, josta niitä osataan etsiä.
  • Dokumentti voidaan versioida ja aina tiedetään, mikä on kurantti, viimeisin versio.
  • Dokumentti voidaan liittää siihen asiayhteyteen (tapahtuma, projekti, tuote, jne.) johon dokumentti liittyy.


Dokumenttien käsittely

Perusta uusi dokumentti

Voit perustaa uuden dokumentin Flow'n käyttöliittymässä joko liitetiedoston kanssa tai ilman liitetiedostoa.

Perusta uusi dokumentti Vedä ja pudota-toiminnolla

Nopein tapa perustaa uusia dokumentteja Flow'hun on ns. Drag&Drop, jossa kerralla voit tallentaa Flow'hun useita liitetiedostoja, jotka muodostavat samalla uusia dokumentteja.

Varaa dokumentti muokattavaksi

Varauksessa Flow kopioi dokumenttiin liittyvän liitetiedoston työasemalle, jossa Flow avaa liitetiedoston sovellusohjelmalla.


Palauta muokattu dokumentti

Palautuksessa Flow kopio dokumenttiin liittyvän liitetiedoston työasemalta palvelimelle joko vanhan tiedoston päälle tai tekee siitä uuden revision

Palauta muokattu Office-dokumentti

Voit palauttaa Office-dokumentin tietyin edellytyksin myös suoraan Office-ohjelmasta.

Palauta muokattu Office-dokumentti

Voit palauttaa Office-dokumentin tietyin edellytyksin myös suoraan Office-ohjelmasta.


Vapauta dokumentti

Vapautuksessa hylkäät liitetiedostoon tehdyt muutokset ja Flow vapauttaa palvelimella dokumentin varauksen.

Liitä tiedosto -toiminto

Liitä tiedosto -toiminnolla voit lisätä olemassa olevaan dokumenttiin vaihtoehtoisen tiedoston eri käyttötarkoituksiin (esim. eri tiedostoformaatit).

Ajastetut tehtävät

Voit määrittää dokumenteille ajastettuja tehtäviä, kuten tilan vaihdon tai viestin lähetyksen tietyn ajan kuluttua.


Korjaa dokumentti

Jos dokumentille on jäänyt väärä varaustieto, voit vapauttaa sen.

Avaa dokumenttiin liittyvä tiedosto

Toiminnolla voit katsella dokumenttiin liittyviä tiedostoja. Toiminnon avaulla avattua tiedostoa et voi palauttaa avatun tiedoston tilalle.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.