Skip to main content
Skip table of contents

Liitä tiedostoYleistä

Tämä Liitä tiedosto -toiminto on tarkoitettu vain erikois- ja virhetapauksiin. Normaalisti Flow luo tarvittavat katselu- ja vaihtoehtoiset tiedostot automaattisesti. Päätiedoston käyttäjä liittää dokumenttiin tavallisesti dokumenttia luotaessa ja palautettaessa muutoksia.


Voit lisätä uuden dokumenttitiedoston aiemmin perustetulle dokumentille Liitä tiedosto -toiminnolla. Toiminnon avulla voit antaa tiedostolle ominaisuutietoja, joita Flow hyödyntää toiminnoissaan (esim. dokumenttitiedoston kielisyys tai varaosatiedot).

Dokumenteista yleisesti: Dokumentit ja niiden käsittely


Liitä tiedosto olemassa olevalle dokumentille Flow'ssa

(1) Valitse dokumentti.

(2) Valitse toiminto  Dokumentti > Liitä tiedosto....

(3) Tee haluamasi valinnat ominaisuuksiin ja tiedostomuotoihin:

  • Jos dokumentilta puuttuu päätiedosto, voit lisätä sen valitsemalla Päätiedosto.
  • Jos haluat lisätä katselutiedoston, valitse Katselutiedosto
    • Katselutiedostolle voi valita myös kielisyyden Kieli-valikosta.
    • Katselutiedoston voit lisätä myös valinnalla PDF tiedosto tehdään ohjelmallisesti, jolloin järjestelmän automaattinen tiedostokäännös (Office- tai Vertex-dokumentit) käynnistyy.
  • Jos haluat lisätä rinnakkaisen tiedostoformaatin, valitse Vaihtoehtoinen tiedosto.

(4) Valitse tiedosto (Choose File) ja napsauta Liitä tiedosto -nappia.

Ominaisuudet-valinta

Vaihtoehtoisen tiedoston ominaisuudet-valinnoilla (esim. Kevennetty malli tai Varaosarakenne) ohjataan ko. tiedoston käyttöä Flow-järjestelmässä. Kevennetty malli -ominaisuus annetaan esimerkiksi Malli (SW) -dokumentin tiedostolle (kevennetty Vertex malli), kun sitä halutaan käyttää osana Vertex G4 -kokoonpanoa. Vastaavasti Varaosarakenne-ominaisuus annetaan dokumentin liitetiedostolle (esim. PDF-tiedosto), jota halutaan käyttää Flow-järjestelmän tuottamissa varaosakirjoissa.


Voit valita tiedostopäätteeltään yhteneviä tiedostoja vain, jos niillä on eri kielisyys tai ominaisuudet. Eli vaihtoehtoisia PDF-tiedostoja voi dokumentilla olla kaksi tai useampia, jos niillä on esim. eri kielisyys.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.