Skip to main content
Skip table of contents

Toteuta varoitus ERPin kannalta liian pitkistä kentistäYleistä

Toteuta varoitus ERPin kannalta liian pitkistä kentistä avainsanalla item.statuschange.fields.maxlength

Jotkut ERP-järjestelmät ovat rajoittaneen kenttien merkkien määrää. (Esim 40 merkkiin).

 • Kun huomioidaan vielä se, että ERP-järjestelmässä voi olla vain yksi kuvaus-kenttä, jonne on tarpeen syöttää useiden Flow'ssa olevien kenttien sisältöä, on syytä suorittaa kenttien merkkimäärien tarkastus ennen ERP-siirtoa.

Tarkastus tehdään aina, kun aiot vaihtaa nimikkeen tilaa. (Eli tarkastus on kytketty nimikkeen tilanvaihtoikkunan aukeamiseen).

 • Flow tarkastaa jokaisen rakenteessa olevan nimikkeen kenttien pituudet.
 • Ohjelma varoittaa ylipitkistä kentistä ja käyttäjä voi korjata kenttiä ennen tilan vaihtoa.

Esimerkki: Virheilmoitus, kun kenttien yhteispituus on liian suuri


Lisää avainsanat

(1) Valitse käyttäjävalikon toiminto Portaali.

(2) Valitse Systems Administration > Miscellaneous > System Settings.

 • Flow listaa kaikki avainsanat.

(3) Valitse avainsanaryhmä Workflow kenttään Group.

 • Flow listaa item.statuschange-alkuiset avainsanat

(4) Valitse muokattava avainsana

 • Flow avaa keskustelunäytön Edit System Keyword.

(5) Syötä avainsanalle uusi arvo kenttään Property value.

(6) Valitse toiminto Save.

(7) Valitse toinen avainsana ja toista vaiheet 4 ja 5.Avainsanojen muoto

item.statuschange.fields.maxlength arvo XX

 • Jossa XX on merkkien lukumäärä.
 • Oletusarvo on default, joka tarkoittaa, että merkkien määrää ei ole rajoitettu.
 • Tätä avainsanaa pitää käyttää yhdessä avainsanojen statuschange.fields_1 kanssa. 


item.statuschange.fields_1 arvo YYY, ZZZ

 • Jossa YYY ja ZZZ ovat kenttien nimiä.
 • Oletusarvo on default, joka tarkoittaa, että tutkitaan vain kentän DESCR pituutta.


item.statuschange.fields_2 arvo YYY, ZZZ

 • Jossa YYY ja ZZZ ovat vaihtoehtoisten kenttien nimiä.
 • Oletusarvo on default, joka tarkoittaa, että muita kenttiä ei tutkita.

Esimerkkejä

1) item.statuschange.fields.maxlength  40

 • Kentän DESCR pituus voi olla enintään 40 merkkiä.


2) item.statuschange.fields.maxlength  50

    item.statuschange.fields_1  DESCR, DESCR1_EN

 • Kenttien DESCR ja DESCR1_EN yhteispituus voi olla enintään 50 merkkiä.


3) item.statuschange.fields.maxlength  70

    item.statuschange.fields_1  DESCR, DESCR1_EN

    item.statuschange.fields_2  DESCR2, DESCR2_EN

 • Kenttien DESCR ja DESCR1_EN yhteispituus voi olla enintään 70 merkkiä.
 • Kenttien DESCR2 ja DESCR2_EN yhteispituus voi olla enintään 70 merkkiä.


4) item.statuschange.fields.maxlength  default

    item.statuschange.fields_1   default

    item.statuschange.fields_2   default

    item.statuschange.fields_3    default

 • Merkkien määrää ei ole rajoitettu kentissä DESCR ja DESCR1_EN eikä kentissä DESCR2 ja DESCR2_EN.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.