Skip to main content
Skip table of contents

Julkaisu

 Eng: Publication

Käyttötarkoitus

Julkaisun avulla voidaan toimittaa valitulle asiakkaalle tietyin väliajoin nippu dokumentteja.

  • Tämä julkaisupaketti voidaan pakata asiakkaalle yhdeksi tiedostoksi, joka sisältää xml-muodossa dokumenttien metadatan ja sen lisäksi kaikki varsinaiset dokumenttitiedostot.

Toiminnot

Yleiset ohjeet

Julkaisuja etsitään, lisätään ja käsitellään samoin kuin kaikkia muitakin objekteja.

Julkaisuun liittyvät ohjeet

Työkalut

Julkaisu voidaan tarvittaessa liittää muihin objekteihin.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.