Skip to main content
Skip table of contents

Kaapelihylly

 Eng: Cable ladder

Käyttötarkoitus

Kaapelihyllyobjekti on nimike, jonka ominaisuudet (metadata) poikkeaa niin paljon yleisestä nimikkeestä, että sillä on oma nimikkeelle rinnakkainen objektityyppi.

Muutoin Kaapelihyllyä koskevat samat määritykset kuin nimikettä. Katso Nimike

Kaapelihyllynimikettä käytetään laitossuunnittelusovelluksessa Vertex G4Plant.

Toiminnot

Kaapelihyllynimikkeellä on saman toiminnot, kuin nimikkeellä.


Työkalut

Kaapelihyllynimikettä koskevat saman työkalut kuin nimikettä.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.