Skip to main content
Skip table of contents

Käytä hinnastoa konfiguraattorissaYleistä

Konfiguraattoria käytettäessä tehdyt valinnat vaikuttavat lopulliseen hintaan.

  • Yhteenveto-välilehdellä käyttäjä näkee valintojen vaikutuksen hintoihin.
  • Tämä perustuu hinnastoon, mikä pitää olla tallennettu Flow'n hinnastoksi.

Hinnaston tallennuksessa tulee huomioida, että hinnat asetetaan rakenteellisille optioille tai valinnoille sen mukaan, miten tuote halutaan hinnoitella. Hinnastojen käsittely ja muokkaus on dokumentoitu erikseen. Konfiguraattorin hinnastojen osalta tulee huomioida erityisesti seuraavaa:

  • Hinnaston voimassaoloaika tulee asettaa hinnaston datakortille.

  • Hinnaston tyypiksi pitää asettaa Valinnat ja rakenteelliset optiot

  • Hinnaston Jakelutie-valinnan pitää täsmätä tuoteyksilön Maa-valintaan.

  • Hinnasto pitää julkaista asettamalla se tilaan Julkaistu.

  • Jotta hinnat saadaan Yhteenveto-välilehdelle näkyviin, jokaiselle hinnastoa käyttävälle valinnalle tai rakenteelliselle optiolle pitää olla valintaruutu Hinnasto käytössä valittuna.

  • Tuotaessa hinnastoa option hinta pitää olla Excelissä maakohtaisessa sarakkeessa (esim. (FIN), solunimi LEFTPARFINRIGHTPAR. Vienti nimeää Excel-sarakkeiden nimet valmiiksi oikein.

Tuotekonfiguraattorista yleisesti Tuotekonfigurointi.


Hinnaston luonti
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.