Skip to main content
Skip table of contents

Hinnaston käyttö


Yleistä

Hinnasto tarvitaan, jos halutaan suorittaa projektin tai tuotteen (nimikerakenteen) kustannuslaskentaa.

Hintojen laskenta perustuu nimikerakenteisiin, ja siihen että nimikkeisiin ja rakenteeseen lisättyihin resursseihin on liitetty hintatieto laskentaa varten valittuun hinnastoon.

  • Hintatietoja voi olla yhdelle nimikkeelle useita, esim. omakustannus-, kampanja- ja myyntihintoja eri markkina-alueille.
  • Jokaista tällaista erilaista hintaa varten täytyy luoda oma hinnasto.
  • Projektin ja tuotteen kustannukset kerätään tuotteen nimikerakenteiden kautta yksikköhintojen ja lukumäärien perusteella.

Alikokoonpanoille (alikokoonpanon nimikerakenteelle) voidaan määritellä oma hinta, jolloin päätason tuoterakenteen hinnoittelussa käytetään sitä, eikä alikokoonpanon alla olevia yksittäisten nimikkeiden hintatietoja.


Käytössä voi olla tarpeen mukaan useita erilaisia hinnastoja, esimerkiksi omakustannushinnan tai alueellisesti määritellyn hinnan laskemiseksi.


Kustannuslaskennan päävaiheet

(1) Luo uusi hinnasto

  • Lisää siihen tarvittavat hintatiedot (esim. ERP:stä)
  • Julkaise hinnasto.
  • Katso: Luo uusi hinnasto.

(2) Laske projektin tai tuotteen kustannukset kyseistä hinnastoa käyttäen.


Laske hinta konfiguraattorilla

Tuotteen hinta voidaan laskea myös Flow'n konfiguraattorilla.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.