Skip to main content
Skip table of contents

Tuoterakenteen projektikohtainen siirto

Tähän liittyy useita avainsanoja

 • pdm.export.projectitemstructure.children (Määrittää, viedäänkö rakenteen ensimmäisen tason nimikkeiden metatiedot)
 • transferbatch.propertiesfile (Määrittää yleisesti ERP-siirtoa ohjaavan siirtotiedoston nimen ja sijainnin)


Toteuta projektikohtainen nimikkeiden siirto ERP:iin

Normaalisti nimikkeiden ja nimikerakenteiden ERP-siirto toteutetaan nimikkeiden valmiustilaan perustuvana toimintona. Eli kun nimike saa tietyn valmiustilan, siirretään se seuraavassa automaattisessa (transferbatch) tai manuaalisessa siirrossa ERP:iin. Katso Flow-ERP-siirtoa tarkemmin.

Samaa nimikettä voidaan käyttää useissa projekteissa, jotka ovat ainakin osin yhtä aikaa ERP:in työnkierrossa. Jos olemassa oleva (ja myös ERP:ssä näkyvä) nimike lisättiin uudelle projektille ja tämä nimike vietiin ERP-järjestelmään, vaikutti vienti kaikkiin ERP:ssä olevien projektien samaa nimikettä käyttäviin osaluetteloihin.

 • Nimikerakenne oli kuitenkin voinut muuttua näiden kahden projektin välillä, joten nimikkeen siirto ei olisi saanut vaikuttaa vanhemman projektin nimikerakenteeseen.

ERP-siirron keskiöön voidaan nimikkeen sijaan nostaa projekti.

 • Käyttäjä vie projektin nimikkeen interaktiivisesti (Projekti > Työkalut > Vie > Projektin nimikkeen ERP-siirto)
  • Valintaa Projektin nimikkeen ERP-siirto ei ole näkyvissä, jos projektiin ei liity nimikettä tai Flowssa ei ole optiota ERPINTEGRATION.
 • Projektin kautta ERP:iin siirtyvä nimike saa lisämäärityksen, jonka perusteella vain ao. projektilla oleva nimike-rakenne siirtyy tai päivittyy ja muut samat nimikerakenteet jätetään ennalleen.
  • Projekti näkyy kentissä: PROJECT.LINK_BYNAME ja PROJECT.LINK_BYCODE.

Avainsanat lisätään ja muokataan:

Portaali > Systems Administration > Miscellaneous > System Settings
Avainsanojen muoto:

pdm.export.projectitemstructure.children arvot true ja false

 • true = Nimikerakenteen ensimmäisen tason nimikkeiden metatiedot viedään ERP-siirtotiedostoon.
 • false = Vain päänimikkeen metatiedot viedään ERP:iin

transferbatch.propertiesfile arvo tiedostopolku
Esimerkkejä:

1) pdm.export.projectitemstructure.children  false

 • Tuoterakenteen ensimmäisen tason nimikkeiden metatietoja ei viedä ERP-siirtotiedostoon.

2) transferbatch.propertiesfile \$SystemRoot\$params/transfer.properties

 • Siirtoa ohjaavan tiedoston nimi on transfer.properties.


Määrittelytiedoston transfer.properties avainsanat

 • Nämä asetukset ovat voimassa kaikissa Flow-ERP-siirrossa, eivätkä ne liity pelkästään projektikohtaiseen siirtoon.

pdm.export.defaultItemDir= Tiedostopolun nimi

 • Määrittää väliaikaisen kansion, jonne nimikkeiden siirtotiedosto generoidaan, kun käyttäjä käy suorittamassa projektilla ERP-viennin. (Projekti > Työkalut > Vie > Projektin nimikkeen >ERP-siirto)

pdm.export.defaultItemStructureDir= Tiedostopolun nimi

 • Määrittää väliaikaisen kansion, jonne nimikerakenteiden siirtotiedosto generoidaan, kun käyttäjä käy suorittamassa projektilla ERP-viennin. (Projekti > Työkalut > Vie > Projektin nimikkeen >ERP-siirto)

pdm.export.finalItemDir= Tiedostopolun nimi

 • Määrittää kansion jonne transferbatch siirtää em. siirtotiedoston odottamaan ERP-järjestelmän suorittamaa noutoa (import).
 • Tätä "Final"-kansiota kannattaa käyttää vähentämään sitä riskiä, että ERP-järjestelmään ajoitettu nouto kävisi hakemassa siirtotiedoston, juuri kun sitä ollaan Flow'sta kirjoittamassa (jolloin osa nimikkeistä jäisi siirtämättä).
 • pdm.export.defaultItemDir- ja  pdm.export.finalItemDir -kansioiden on nopeussyistä sijaittava samalla levyasemalla.

pdm.export.finalItemStructureDir= Tiedostopolun nimi

 • Määrittää kansion jonne transferbatch siirtää em. siirtotiedoston odottamaan ERP-järjestelmän suorittamaa noutoa (import)
 • Tätä "Final"-kansiota kannattaa käyttää vähentämään sitä riskiä, että ERP-järjestelmään ajoitettu nouto kävisi hakemassa siirtotiedoston, juuri kun sitä ollaan Flow'sta kirjoittamassa (jolloin osa nimikkeistä jäisi siirtämättä).
 • pdm.export.defaultItemStructureDir- ja  pdm.export.finalItemStructureDir -kansioiden on nopeussyistä sijaittava samalla levyasemalla.
Esimerkkejä:

pdm.export.defaultItemDir=D:/ERP_siirto/nim/

 • Nimikkeiden siirto-tiedosto luodaan D:\ERP_siirto\nim-kansion.

pdm.export.defaultItemStructureDir=D:/ERP_siirto/rak/

 • Nimikerakenteiden siirto-tiedosto luodaan D:\ERP_siirto\rak-kansion.


pdm.export.finalItemDir=D:/ERP_siirto/final/

 • Automaattisesta tiedostosiirrosta huolehtiva transferbatch siirtää nimikkeiden siirto-tiedoston D:\ERP_siirto\nim -kansiosta D:\ERP_siirto\final -kansioon.

pdm.export.finalItemStructureDir=D:/ERP_siirto/final/

 • Automaattisesta tiedostosiirrosta huolehtiva transferbatch siirtää nimikkerakenteiden siirto-tiedoston  D:\ERP_siirto\nim kansiosta D:\ERP_siirto\final -kansioon.

Huomaa, että

 • Nimikkeet ja nimikerakenteiden luonti pitää ohjata generoitumaan eri kansioihin, vaikka ne sitten siirrettäisikin samaan final-kansioon.
 • Em. esimerkin final-kansiota ei välttämättä tarvita, jos ERP hakee siirtotiedostot siitä kansiosta, johon ne Flow'n toimesta generoidaan.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.