Skip to main content
Skip table of contents

Kielisyydet ja lokalisointi

Flow-käyttöä voidaan helpottaa kielisyyksien ja lokalisoinnin avulla. Käyttäjä voi valita käyttöliittymän kieleksi joko suomen tai englannin kielen. Vastaavasti järjestelmän sisältämää tuotetietoa voidaan tallentaa usealla eri kielellä (ns. sisältökielillä) ja halutessa sanakirjan avustamana. Näin tallennettu tuotetieto palvelee laajenevaa käyttäjäkuntaa. Lokalisoinnilla helpotetaan järjestelmän käyttöä määrätyssä kohteessa tapahtuvaa käyttöä varten (organisaation toimipisteet eri aikavyöhykkeillä ja maanosissa).

Käyttöliittymän kieli, sisältökieli ja lokalisointi

Www-selaimen käyttöliitymän kieli määritellään käyttäjän profiilissa. Valittavana on kasi vaihtoehtoa; suomi ja englanti. Lokalisoinnilla tarkoitetaan käyttäjän aikavyöhykkeen asettamista fyysistä sijaintia vastaavaksi (ts. määrätyssä kohteessa tapahtuvaa käyttöä varten) tai mm. kellonaikojen tai päivämäärien esitystavan sopeuttamista halutunlaisiksi (esim 24.12.2018 tai 24. Dec 2018).

Sisältökieli

Sisältökielellä tarkoitetaan järjestelmän käyttäjien itse tuottamaa sisältöä eri kielillä. Eri toiminnoissa, kuten raporteissa, voidaan määrittää kielisyys, jonka mukaan raportin tiedot teknisten kuvaustekstien osalta täydennetään. Sisältökieli on myös mukana Flow-käyttöliittymän toiminnoissa, joissa kuvaustekstejä näytetään (hakutoiminnon).

 • Keräilykori ja Toimintohistoria Portlet-näkymien kuvauksien kielisyydet sisältökielellä
 • Pikahaun tuloslistan tiedot näkyvät oman profiilini sisältökielellä
 • Yläreunan pikahaun hakuehdon voi kirjoittaa myös oman profiilin sisältökielellä
 • Hakutuloslistojen tiedot näkyvät käyttäjän profiilin sisältökielellä
 • Nimikkeen Missä käytössä -toiminto näyttää kuvaus-tiedot käyttäjän sisältökielellä
 • Hakusivujen kentät täytetään käyttäjän haluamalla kielellä (esim. nimike, malli tai piirustus haku)
 • Mallilla ja piirustuksella on englaninkieliset kuvauskentät

Kuvauskentän otsikon perässä on suluissa näkyvillä kieli, jolla kuvaustiedot on käyttöliittymään poimittu.


Kielisyys G4-suunnitteluohjelmistossa

Sisältökieli G4:ssä

G4 näyttää nimikkeen, mallin ja piirustuksen arkistotiedot ja hakutulokset sisältökielen mukaisesti. G4:n käyttämä sisältökieli määritellään Flow'ssa käyttäjän profiilissa. Sisältökielenä voi olla suomi tai englanti. Kuvauskieliä voi olla nimikkeellä, mallilla ja piirustuksella useampia kuin sisältökieliä.

Kuvausdialogi

Nimike-, malli- ja piirustusarkistotiedoista avautuu kuvauksien muokkaukseen dialogi, jossa voi muokata kaikkia kuvauskieliä. Kuvausdialogissa voi kirjoittaa eri kieliset kuvaukset, hakea ne sanakirjasta tai hakea sanakirjasta ja muokata haettuja. Muokattu ei tallennu takaisin sanakirjaan, mutta tallentuu aktiiville nimikkeelle, mallille tai piirustukselle. Piirustuksen kuvausdialogiin ja lomakepohjaan kuvaus 1 ja 2 tulee nimikkeeltä ja kuvaus 3 piirustukselta. Näin kuvaus 3:een voi määritellä piirustuksen tyypin kun taas kuvaus 1 ja 2 ovat nimikkeen ja piirustuksen yhteisiä tietoja. Mallin arkistokortille kopioituu perustamisvaiheessa nimikkeen kuvaukset 1 ja 2. Sen jälkeen mallin kaikkiin kuvauskenttiin voi kirjoittaa mallikohtaisia tietoja. Kuvausdialogissa kentät näkyvät Flow'n määrittelyn mukaisesti.


Palautusdialogi

Palautusdialogi avautuu Flow'sta varatun mallin ja/tai piirustuksien palautuksessa takaisin Flow'hun. Piirustuksella on palautusdialogissa suomen- ja englanninkieliset muutoskommenttikentät, jotka näkyy piirustuksessa revisiolistassa kun suomen- tai englanninkielinen tasoryhmä on aktiivisena.


G4:n selain

Haku kaikista kentistä etsii hakuehdon mukaisia kaikista eri kielisistä kuvauskentistä. Hakutulokset näytetään käyttäjän määrittelemän sisältökielen mukaisesti. Jos sisältökielen mukainen kuvauskenttä on tyhjä, näkyviin tulee oletuskielinen kuvaus. Objektityyppikohtaisilla hakusivuilla on näkyvissä kaikki eri kieliset kuvauskentät, joilla hakuehdon voi kohdistaa oikeaan kenttään.


Kielisyyden käyttöönotto G4:ssä

Monikieliset kuvaukset mallilla ja piirustuksella

Monikielisten kuvausten käyttöönotto vaatii kenttien lisäystä G4:n tietokantoihin PICREG, MODREG, koska kuvausdialogin tietoja ei aseteta suoraan Flown mallille ja piirustukselle vaan ne menee vasta palautuksessa.

PICREGiin lisätään kentät:

 • DESCRIPTION_E T40
 • DESCR2_E T40
 • DESCR3_E T40

MODREGiin lisätään kentät:

 • DESCRIPTION_E T40
 • DESCR2_E T40
 • DESCR3_E T40

Kentien lisäyksen voi tehdä G4:llä painamalla kaksi kertaa välilyöntiä ja kirjoittamalla PDM_FUNC 26.

Kuvausdialogi

Uuden kuvausdialogin avausnapin määrittely on G4:n arkistotietojen näyttävissä form-tiedostoissa.

Siksi form-tiedostoihin pitää tehdä muutoksia jos niistä on tehty asiakaskohtaisia kopioita vxg4 tai vxg4_srv/custom/forms-kansioon.

Tiedostoja ovat: pdm/pdm_modelform pdm/pdm_pic_form pdm/pdm_simpleitem_edit

Määrittely painonappia varten on: pushbutton= 2 110 "..." @DESCRDIALOG() C

Sisältökieli arkistotiedoissa

Nimikkeen, mallin ja piirustuksen arkistotiedoissa näkyy kuvaukset käyttäjän sisältökielen mukaisesti

Form-tiedostoihin pitää tehdä muutoksia vain jos niistä on tehty asiakaskohtaisia kopioita vxg4 tai vxg4_srv/custom/forms-kansioon.

Tarkistettavat form-tiedostot ovat:

 • pdm/pdm_modelform
 • pdm/pdm_pic_form
 • pdm/pdm_simpleitem_edit

Edellä mainituissa tiedostoissa pitää vaihtaa kenttien nimiä näin:

 • DESCRIPTION -> CONTENTLANG1
 • DESCR2 -> CONTENTLANG2
 • DESCR3 -> CONTENTLANG3

Kenttiä CONTENTLANG1, CONTENTLANG2 ja CONTENTLANG3 ei tarvitse lisätä tietokantojen muodonmäärittelyihin, koska se tehdään ohjelmallisesti kun kenttiä tarvitaan.

Monikielinen muutoskuvaus lomakepohjan revisiolistaan

Lomakepohjassa oleva tekstmakro on vaihdettava ja kopioitava kielestä riipuvalle tasolle. Aikaisemmin se on ollut yhteisellä lomakepohjan tasolla 9.

Suomenkielinen tekstimakro siiretään tasolle 4, tekstin sisältö on:

REVISIOT \!# list PIC_REV pic_rev.fmt where PIC_ID = #PICREG.PIC_ID#


Englanninkielinen tekstimakro lisätään tasolle 31:

REVISIONS \!# list PIC_REV pic_rev_e.fmt where PIC_ID = #PICREG.PIC_ID#Kuvaus lomakepohjaan suomeksi ja englanniksi omille tasoille

Kenttien ja lomakepohjan tekstimakrojen vastaavuudet tiedostoon shared\texts\ALIAS jos ei ole jo system-puolen ALIAS-tiedostossa 

# alias DESCR     PICREG.DESCRIPTION:a

# alias DESCR2    PICREG.DESCR2:a

# alias DESCR3    PICREG.DESCR3:a

# alias DESCR_EN  PICREG.DESCRIPTION_E:a

# alias DESCR2_EN PICREG.DESCR2_E:a

# alias DESCR3_EN PICREG.DESCR3_E:a


Suomenkieliset kuvaukset tasolle 4, tekstimakron sisältö on:

#DESCR#\!#DESCR#

#DESCR2#\!#DESCR2#

#DESCR3#\!#DESCR3#


Englanninkieliset kuvaukset vastaavasti tasolle 31:

#DESCR_EN#\!#DESCR_EN#

#DESCR2_EN#\!#DESCR2_EN#

#DESCR3_EN#\!#DESCR3_EN#


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.