Skip to main content
Skip table of contents

Vastuuhenkilöt


Vastuuhenkilöiden valintaa varten pitää ensin rakentaa lista niistä käyttäjistä, joiden vastuulle objekti jossakin tietyssä tilassa voidaan asettaa. Valintalistan rakentaminen perustuu käyttäjäryhmiin. Jokin käyttäjäryhmä - yksi tai useampi - valitaan vastuuhenkilölistalle. Tällöin kaikki kyseiseen ryhmään kuuluvat käyttäjät ovat valintalistalla. Oheisessa esimerkissä ollaan säätämässä tilan STARTED vastuuhenkilöiden valintalistaa. On valittu ryhmä "Product Development", johon kuuluu käyttäjät Matti, Mikko, Sami jne.


Ylläolevan asetuksen tallennuksen jälkeen käyttäjä asettaessaan objektin tilaan STARTED voi valita esim Matin vastuuhenkilöksi. Jos tilamallin valintalistasta valitaan ryhmän lisäksi oletuskäyttäjä, tulee STARTED-tilaisen objektin vastuuhenkilöksi automaattisesti valittu käyttäjä.


Tässä kohden tulee huomata, että eivät kaikki tilat (eivätkä kaikki objektit) ole sellaisia, että objektin pitäisi olla jonkun henkilön vastuulla. Ainakin objektin tullessa elinkaarensa päähän, jota Flow'ssa usein edustaa tila "HYVÄKSYTTY", vastuuhenkilö nollautuu. Tämä on toteutettu tilan ominaisuuksissa siten, että joissakin tiloissa on päällä asetus, joka poistaa objektilta vastuuhenkilön.

Ks. myös Luo työkierto


Objektin revisioinnissa vastuuhenkilötieto siirtyy uudelle revisiolle: vain objektien uusilla revisioilla voi olla vastuuhenkilö.

Valitse vastuuhenkilö

  • Valitse tilamalli
  • Valitse tilasiirtymä, esim. ASSINGNED
  • Napauta henkilön kuvaa
  • Valitse ryhmä, jonka käyttäjät voi valita tässä tilasiirrossa vastuuhenkilöiksi  (et voi valita yksittäisiä käyttäjiä)
  • TallennaJavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.