Skip to main content
Skip table of contents

Joku muu


Erilaiset yritykset

Yritykset ovat erilaisia. Organisaatiot yritysten sisällä on rakennettu palvelemaan johtamisen tarpeita ja liiketoimintaprosesseja. Edellisellä sivulla mainitut osastot tai yksiköt ovat vain esimerkkejä Flow'n hyödyistä ja soveltamismahdollisuuksista. Flow tarjoaa aina ratkaisun hajallaan olevan tiedon keräämiseksi yhteen järjestelmään. Flow'n soveltamisala ei rajoitu vain edellä kuvattuihin toimintoihin. Asiakkainamme on hyvin monilla eri aloilla toimivia yrityksiä, joiden toimintaprosessit ja hajautusaste vaihtelevat.

Järjestelmien roolit

Yrityksen käytössä olevien eri ohjelmistojen rooli tulee hahmottaa oikein. PLM-järjestelmä on suunniteltu tuotetiedon hallintaan ja dokumenttien hallintaan ottaen huomioon koko tuotteen elinkaaren eri vaiheet ja toiminnot. ERP-järjestelmä ja CRM-järjestelmä tarjoavat oman työkalupakkinsa tiedonhallinnan kokonaisratkaisussa. On tärkeää käyttää eri ohjelmia niihin toimintoihin, joissa ohjelma on parhaimmillaan. PLM-järjestelmää ei ole tarkoitettu varastonhallintaan tai kirjanpitoon, eikä CRM-järjestelmää ole tarkoitettu tuoterakenteiden hallintaan. Aina tulee huomioida kokonaisuus ja henkilöt, joiden käyttöön ohjelmistoa suunnitellaan.

Sovitus

Flow'n sovitus yrityksen omaan toimintaympäristöön on hyvin keskeistä, jotta koko yrityksen prosesseja tuettaisiin optimaalisella tavalla. PLM-järjestelmä ei ole plug&play-tyyppinen ohjelma, vaan tarjoaa yritykselle toiminta-alustan tukemaan hyvin monenlaista päivittäistä tekemistä. Jos yrityksessäsi on toimintoja, joihin et löytänyt edelliseltä sivulta vastaavaa ohjeistusta, ota yhteyttä, niin mietimme yhdessä teille sopivaa ratkaisua.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.